Emner

Emne er sjølvstendige studieeiningar og har eit omfang målt i studiepoeng.   

Eit emne er vanlegvis på mellom 10 til 20 studiepoeng. Alle studieprogram er bygde opp av emne. Nokre emne er obligatoriske for eit studieprogram, mens du står friare til å velje andre. Her finn du oversikt over emne instituttet tilbyr.

Publisert 10. nov. 2010 11:23 - Sist endret 11. apr. 2011 10:38