Vocational Education and Training (VET) at EQF levels 6 to 8 (avsluttet)

Studien fokuserer på yrkes- og profesjonsrettet utdanning på høyere nivå (på nivåene 6-8 på Europeisk Kvalifikasjonsrammeverk, EQF) i 13 Europeiske land.

Om prosjektet

Prosjektet fokuserer på 13 land i Europa (Tsjekkia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Nederland, Norge, Polen, Portugal og Romania), og hovedformålene er knyttet til å:

  • produsere en oversikt og analyse av tilbudene av yrkes- og profesjonsrettet utdanning i Europa på nivåene 6-8 i Europeisk Kvalifikasjonsrammeverk (EQF)
  • analysere i hvilken grad tilbakemeldingene fra arbeidsmarkedet har hatt en innflytelse på yrkes- og profesjonsrettet utdanning på disse nivåene
  • analysere hvordan fokus på læringsutbytte har endret verdiforholdet mellom akademisk høyere utdanning og yrkes- og profesjonsrettet utdanning på høyere nivå.
  • bidra med mulige perspektiver for framtidige utviklinger av yrkes- og profesjonsrettet utdanning på høyere nivå i Europa.

Mer informasjon kan finnes på de engelske prosjektsidene.

 

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av CEDEFOP, og drives sammen med to partnere: Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) i Portugal og Wirtschafts und Sozialforschung (WSF) i Tyskland.

Resultater

CEDEFOP publikasjon kan lastes ned her (pdf)

Publisert 20. sep. 2010 14:20 - Sist endret 3. jan. 2019 10:56