NORPOL (avsluttet)

Prosjektet fokuserer på norsk og polsk høyere utdanning og forskning i forhold til europeiske integrasjonsproesessene, og har som mål å bidra til overføring av god praksis mellom de to landene.

Om prosjektet

Prosjektet har som mål å forsterke samarbeid mellom Polen og Norge i forhold til forskning på høyere utdanning og forskning, spesielt med hensyn til europeisk integrasjon av høyere utdanning og forskning. Systematisk komparativ analyse av systemene i Polen, Norge og resten av Europa kan bidra til å øke Polens integrasjon til de europeiske prosessene. Mer om prosjektet kan finnes på de engelske prosjektsidene.

I slutten av prosjektet er det planlagt produksjon av to bøker og flere publikasjoner i internasjonale tidsskrifter.

Prosjektet varer mellom 2009 og 2011 og er finansiert gjennom Norway Grants/CEE grants.

 

 

Publisert 27. sep. 2010 12:55 - Sist endret 3. juni 2015 16:40