European Flagship Universities: balancing academic excellence and socio-economic relevance (FORFI) (avsluttet)

Dette prosjektet undersøker hvordan "flagship" universiteter i Europa bruker sin økt institusjonell autonomi, og balanserer driv mot mer fremragende forskning med sosio-økonomisk relevans.

Det overordnede målet for dette prosjektet er å produsere relevante kunnskap om hvordan utvalgte "flagship" universiteter i Europa tolker og bruker deres handlingsrom ("institusjonell autonomi") for å skape en effektiv balanse mellom å styrke kvalitet og drive med fremragende forskning, men samtidig sikre samfunnsøkonomisk relevans av deres faglige aktiviteter.

Prosjektet tar for seg følgende to spørsmål:

  • Hva er de institusjonelle og strukturelle egenskapene som tiltrekker høyt kvalifiserte medarbeidere og studenter, oppmuntre faglig dyktighet og fri forskning, og som samtidig også bidrar til at universitetene tar på alvor deres sosialt og økonomisk ansvar?
  • Hva er de viktigste faktorene som i løpet av de siste ti årene har påvirket disse strukturelle egenskapene?

Prosjektet bidrar til en bedre forståelse av hvordan organisatoriske tilpasninger av norske universiteter i forhold til andre små vesteuropeiske land.
 

Les mer om prosjektet på de engelske prosjektsidene. 

 

Publisert 1. mars 2012 15:05 - Sist endret 3. nov. 2017 11:17

Kontakt

E-mail: Peter Maassen

Phone: +47-22844122

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere