English version of this page

Developing Learning Designs for Differentiated Education for GT-students in a Makerspace Setting (GT-make)

Gjennom GT-make har vi samlet inn forskjellig data om elever med høyt og ekstraordinært læringspotensial, en type data som det er liten grad av tilgang på i Norge.

Elever fra Mailand VGS i skolens skaperverksted (makerspace). Foto: Ellen Egeland Flø/Mailand VGS.

Om prosjektet

Regjeringens "Tett på realfag" strategi beskriver bl.a. at man skal jobbe for å øke andelen elever som presterer på høyt  nivå i naturfag og matematikk, denne målsetningen vil prosjektet potensielt kunne bidra til. For å oppnå dette må man eksperimentere med ulike undervisningsformer og opplegg.  Vi fokuserer spesielt på de underpresterende elevene med høyt læringspotensial, som er fokus for det relaterte prosjekt LUR.

Metode og forskningsspørsmål

Forskningsspørsmålene vi har adressert inkluderer:

  • Hva er beste praksis og gode prinsipper for utvikling av undervisningsopplegg for elever med høyt/ekstraordinært læringspotensial knyttet til tidligere forskning?
  • Hvordan passer disse praksisene og prinsippene inn i en skaperverkstedkontekst?
  • Hvordan kan skaperverksted kobles mot valg og utvikling av 21st century skills?

Vi gjør bruk av følgende kvalitative metoder i forprosjektet: feltnotater, videoobservasjon og intervjuer. 

Disse forskningsspørsmålene og metodene skal hjelpe oss å adresseres dagsaktuelle mål i norsk skoleforskning slik som:

  • Hjelpe evnerike underytere og øke motivasjonen for skolearbeid
  • Hindre skolevegring og frafall
  • Øke trivsel bl.a. ved å hjelpe elever med høyt/ekstraordinært læringspotensial å treffe likesinnede.

Dette forskningsprosjektet er spesielt aktuelt for skolenorge etter fagfornyelsen (LK20), da det er økende interesse for skaperverksteder gjennom den teknologiske skolesekken. Spesielt programmering, mer praktisk jobbing, dybdelæring og digitalisering er aktuelt i dette prosjektet.

Partnere

Forskningsprosjektet (GT-make) er et ettårig forprosjekt finansiert av regionale forskningsfond (RFF) og som varer ett år fra 1.9.2018 til 31.07.2019.  Prosjektet er et samarbeid mellom Mailand videregående skole (prosjektleder) og forskergruppen LIDA ved institutt for pedagogikk UiO. Prosjektleder er lektor Ellen Egeland Flø mens professor Anders Mørch er UiOs koordinator. Medarbeidere er forskingsassistent Kristina Litherland og KDL masterstudent Elena Biuso. Prosjektet samarbeider videre med Naturfagsenteret og de norske vitensentrene i et nytt prosjekt med å få skaperverksteder inn i de norske skolene, ved å bl.a. publisere Mailand VGS sine undervisningsopplegg på deres nettsider samt erfaringsdeling og felles seminarer. Vi har også samarbeid med OsloMet gjennom universitetslektor Renate Andersen.

Publications

Mørch, A.I., Litherland, K.T., & Andersen, R. (2019). End-User Development goes to School: Collaborative Learning with Makerspaces in Subject Areas. Proceedings of EUD-2019, the 7th International Symposium on End-User Development, Hertfordshire, UK, 10-12 July, 2019. Published by Springer. In Press. PDF

Master theses (In Norwegian)

Dahlborg, Thea M.L. (2020). Skape + programmere = engasjere? En kvalitativ analyse av skaperverksted som undervisningsmetode i skolen. Masteroppgave, Institutt for pedagogikk; Universitetet i Oslo. PDF

Prosjektet i sosiale medier

https://www.facebook.com/groups/132882550591736/

Emneord: Makerspace, Skaperveksted, Evnerike barn, Utdanning og teknologi
Publisert 29. okt. 2018 14:14 - Sist endret 25. okt. 2022 09:14