English version of this page

Læringsobjekter som støtter konstruktivisme og generiske ferdigheter (LOC21) (avsluttet)

Hvordan vi kan kombinere læringsobjekter og konstruktivismen på en optimal måte, og hvordan denne kombinasjonen påvirker teknologiutvikling og pedagogisk praksis?

Foto: Anders Mørch

Om prosjektet

Læringsobjekter og konstruktivismen er to sentrale strømninger innenfor utdanning og Edtech-markedet. Læringsobjekter (Learning objects) refererer kort fortalt, til ideen om gjenbruk (av andres) læringsressurser. Konstruktivismen referer til ideen om at den lærende/eleven er aktiv i å konstruere sin egen kunnskap. Formålet med LOC21 prosjektet er å utvikle en bedre forståelse av hvordan vi kan kombinere læringsobjekter og konstruktivismen på en optimal måte, og hvordan denne kombinasjonen påvirker teknologiutvikling og pedagogisk praksis. Studien gjennomføres i samarbeid mellom Itslearning og IPED/Mediate. Prosjektet er et forprosjekt og finansiert av Det regionale forskingsfond, fondsregion Hovedstaden, Itslearning og Universitetet i Oslo. Empiriske studier utføres ved Stovner VGS. 

Mål

Hovedmålet (HM) for denne pilotstudien er designprinsipper for utvikling av læringsobjekter som ivaretar hensynet til LO-økonomien samtidig som de støtter konstruktivismen og 21st Century Skills.

Delmål 1: Review av forskning relatert til LO litteraturen og konstruktivistiske læringsdesign. Av særlig interesse er forskning som belyser hvordan LO kan tjene utdanningspraksiser som har et konstruktivistisk utgangspunkt. Fra dette forslåes er sett av design prinsipper som fremkommer fra litteratursurveyen.

Delmål 2: Utvikling av bruksscenario (use case) for videregående skole (vgs) sin bruk av læringsobjekter, som skal vise en tenkt bruk for hvordan lærerne kan sette sammen kursopplegg basert på gjenbruk av læringsressurser/LO i et konstruktivistisk læringssyn på basis av data fra den empirisk studien.

Finansiering

  • RFF Hovedstadsregion - Norges forskningsråd, 500.000 NOK
  • Egen institusjon

Publikasjoner

Masteroppgaver

Hernæs, J. (2018). Digitalt gjenbruk i kunnskapssamfunnet: En case-studie i gjenbruk av lærigsobjekter. Masteroppgave, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Publisert 3. aug. 2018 15:20 - Sist endret 23. sep. 2020 15:42