English version of this page

Policy Transfer in Education (POLTRANS) (avsluttet)

Globalisering og internasjonalisering av utdanningspolitikk innebærer lån og bruk av kunnskap over landegrenser. Hvilken betydning har en slik kunnskapsflyt for reformer i skoleverket?

Elever i klassrom.Foto.

Foto: Bilde av Steve Johnson fra Pexels

Om prosjektet

I POLTRANS prosjektet samarbeider en toppforsker fra USA, Gita Steiner-Khamsi, Professor, PhD, Teacher College (TC) Columbia University, hennes kollegaer i New York, og forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance) ved Universitetet i Oslo (UiO) om å studere dette og relaterte spørsmål.

Prosjektet finansieres av stipendmidler (UTNAM) som har som mål å styrke forskningskapasitet og mobilitet gjennom et internasjonalt samarbeid med amerikanske forskere.

Et sentralt mål for det transatlantiske samarbeidet er å utvikle felles forskningsprosjekter og bidra til utveksling av kunnskap og erfaring om aktuelle studieprogrammer ved de to lærestedene. Dessuten vil prosjektet generere felles presentasjoner og publikasjoner av forskerne og doktorgradsstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO) og TC Columbia Universitetet i New York.

Periode

April 2017 - Desember 2021

Resultater

Et resultat av prosjektet er en norsk database med oversikt over alle referanser i stortingsmeldinger og NOUer av relevans for reformen Kunnskapsløftet 2020. Databasen er benyttet for utarbeidelse av en internasjonal artikkel og anvendt i forskningsarbeider ved UiO og Columbia University. Dessuten fikk forskere i POLTRANS tildelt midler til et større forskerprosjekt fra Norges Forskningsråd i 2018 "Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison" (POLTNET). Mer informasjon om aktiviteter, arrangementer og publikasjoner fra POLTRANS  er publisert på POLNETS engelske nettside.

Finansiering

Norges forskningsråd (UTNAM)

Publisert 7. feb. 2022 18:02 - Sist endret 18. feb. 2022 10:55

Kontakt

Kirsten Sivesind

+47-22857609

kirsten.sivesind@iped.uio.no
 


Bildet kan inneholde: Tekst, Font, Logo, Azure, Merke.