Studentdemokrati ved Institutt for pedagogikk

Studentdemokratiet ved IPED starter i programrådet og instituttstyret.

Studentene er organisert i et fagutvalg og er representert i både programrådet og instituttstyret. I fakultetets studieutvalg og fakultetsstyret deltar også studentrepresentanter.

Les mer om studentdemokrati på UV-fakultetets nettsider.

 

Publisert 8. okt. 2010 14:58 - Sist endret 29. des. 2020 15:15