Instituttstyrevalg høsten 2020

Høsten 2020 skal det gjennomføres valg av nye representanter fra alle valggrupper til instituttstyret med funksjonsperiode fra 1.1.2021.

Hvem skal velges?

Det skal velges representanter til instituttstyret fra følgende valggrupper:

 • Faste vitenskapelige ansatte - for en periode på 4 år
 • Midlertidig vitenskapelige ansatte - for en periode på 1 år
 • Teknisk-administrative ansatte - for en periode på 4 år
 • Studenter - for en periode på 1 år

Foreslå kandidater til valg:

Det kan foreslås kandidater til alle verv frem til 15 september 2020.

Fristen for å foreslå studenter til valg er utsatt til 22 september 2020.

Forslag sendes Kontorsjef Elin Østbø Sørensen 

Hvem kan foreslå kandidater og hvordan gjøres det?

Du kan kun foreslå kandidater fra egen valggruppe. Forslag sendes til kontorsjef ved Instituttet. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat.

For å kunne stille til valg må en kandidat:

 • Ha tiltrådt stilling innen valgdagene
 • Ha et ansettelsesforhold som gjelder hele valgperioden 
 • Studenter må være semesterregistrert

For å kunne foreslå kandidater til valget må forslagsstiller:

 • Være ansatt på noen av valgdagene i minst halv stilling eller inneha en professor II-stilling
 • Studenter må være semesterregistrert

Stemmerett

Du har stemmerett innenfor den valggruppen du tilhører:

 • Fast vitenskapelig ansatt
 • Midlertidig vitenskapelig ansatt
 • Teknisk-administrativt ansatt 
 • Student 

Stemmerett har fastlønnede ansatte i minst 50% stilling, samt professorer II. Studenter må være semesterregistrert for å ha stemmerett

Tidsplan og valgperiode

Forslagsfrist: 15. september

Valgperiode: Valget gjennomføres elektronisk i perioden 15.oktober - 22.oktober 2020.

Stemmer avgis ved å benytte knappen STEM HER til høyre på siden.

Publisert 6. aug. 2020 13:15 - Sist endret 2. feb. 2021 09:39