Avhandling om sosial atferd, kommunikasjon og språkbruk blant førskolebarn

Hvilke karakteristikker ved barnet er det som påvirker sosial rolle og sosial status i barnegruppa? Hvordan kan man identifisere barn med sosiale problemer så tidlig som mulig og sette inn relevante tiltak?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Terje Nærland forsvarte 10. juni sin avhandling "Social Status and Communicative Competence in Preschool Years. An observation-based approach." Nærland har observert fritt barn-barn samspill i barnehagen, og sett på hvordan sosial rolle og sosial status påvirkes av blant annet sosial atferd og dialogferdigheter.

- Det er viktig å få mer kunnskap om normalvariasjonen på sosial atferd, kommunikasjon og språkbruk hos førskolebarn. Kunnskap som kommer frem gjennom gode observasjonstudier har betydning for hvordan man foretar utredninger og for hvilke tiltak som settes inn, sier Nærland. - For å iverksette målrettede tiltak i forhold til barn med sosiale vansker, er det nyttig med kunnskap om hvilke særtrekk ved barnet som påvirker hvordan andre barn oppfatter dem.

Nærland finner at de sosiale barna kjennetegnes av en tydelig, forståelig og vennlig væremåte. Videre finner han at førskolebarnas sosiale rolle er mer påvirket av hvor gode dialogpartnere de er enn av mer formelle språkferdigheter slik som barnets ordforråd og grammatiske ferdigheter.

Nærland er nå ansatt som forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme (autismeenheten) ved Rikshospitalet. For tiden jobber han med hvordan autisme arter seg for personer med ulike genetiske syndrom.

 

Av Hilde Olsen
Publisert 5. aug. 2011 15:40 - Sist endret 12. feb. 2016 10:07