Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning

Nettverket ble opprettet i juni 2011. De kommende planene for nettverket ble videreutviklet og konkretisert gjennom et samarbeidsmøte i Oslo i oktober.

Illustrasjonsfoto: Gyldendal

Onsdag 26. oktober gjennomførte forskergruppen Læring, mestring og livskvalitet for barn i risiko (LML) et samarbeidsseminar med skandinaviske nettverkspartnere: Susan Tetler (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole), Lena Lang (Malmø Högskola) og Inger Assarson (Stockholm universitet) i forbindelse med videreutvikling av nettverket “Nordic Network for Special Educational Research”.
 

Av viktige saker som ble diskutert på møtet var:

  • Gjennomføring av et nettverkssymposium ved NERA-konferansen i København 8 - 10 mars 2012.
  • Gjennomføring av forskningsseminar i Oslo (25. oktober 2012).
  • Å arbeide mot felles publisering (temanummer) i et fagfellevurdert
    spesialpedagogisk tidsskrift.
  • Søknad om forskningsstøtte fra Nordisk Ministerråd.

 

 

Publisert 2. nov. 2011 09:00 - Sist endret 16. apr. 2018 12:39