Vanskeligere enn antatt å være tospråklig

Tospråklige barn har større utfordringer med språklæring enn tidligere antatt. Det viser ny forskning fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

 – Vi bør få et mer realistisk bilde av hva det faktisk innebærer for et barn å lære seg to språk, sier professor Monica Melby-Lervåg. Sammen med professorkollega Arne Lervåg har hun gjennomført en stor studie som oppsummerer forskning om tospråklighet og læring

Ingen trylleformel

 – Barn har stor kapasitet til å lære seg språk, men dette er ikke en magisk prosess som går av seg selv. Å lære to språk er en langt mer krevende for barnet enn å lære ett språk, og det stiller større krav til dem som er rundt barnet. Hvis oppfølgingen er god, kan det imidlertid være en stor ressurs å være tospråklig sier Melby-Lervåg.

Økende utfordring

Andelen tospråklige barn er sterkt økende både i Norge, Europa og Nord-Amerika.  I Osloskolen er nå så mange som 40 prosent av barna tospråklige. Utfordringen er størst for barn som bare bruker et annet språk enn skolespråket hjemme, og som har foreldre med liten skolegang. Forskeren understreker imidlertid at svært mange andre tospråklige barn også har en utfordrende læresituasjon.

Bedre framtid

Undersøkelsen viser at tospråklige ofte har et mye dårligere ordforråd på skolespråket enn sine enspråklige klassevenner.

– Dersom man ønsker å gi disse barna de samme mulighetene som enspråklige barn, må man starte svært tidlig med tiltak slik at de lærer skolens språk. Ordforrådet er helt avgjørende for barns læring i alle teoretiske skolefag. Tidlig oppfølging kan gi disse barna en bedre fremtid, sier Melby-Lervåg.

Publisert 25. sep. 2013 13:10 - Sist endret 18. okt. 2019 10:46