Fritt Ords pris 2021 til Jan Grue som gir funksjonshemmede en sterk stemme

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2021 tildeles Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen for deres sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.

portrettfoto av Grue

Jan Grue, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO har mottatt Fritt Ords pris 2021 sammen med forfatterne Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen (Foto: Tine Poppe)

Mangfoldsdebatten i norsk offentlighet rommer sjelden personer med nedsatt funksjonsevne. Grue, Hatterud og Nilssen kommer hver på sin måte med skarpe, kunnskapsrike og debattskapende bidrag gjennom bøker og avisartikler som når svært mange.

– De tre forfatterne gir språk til mennesker som ofte ikke finner sitt eget og som ikke blir sett, sier styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.

Professoren med funksjonshemming som forsker på normalitet

Jan Grue (40) er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, der han forsker på kropp og kroppsforståelse, sykdom, funksjonshemming og normalitet.

Han har utgitt en rekke skjønn- og faglitterære bøker, bl.a. den selvbiografiske essayboken Jeg lever et liv som ligner deres (2018). For den fikk han Kritikerprisen og ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris.

Grue har gjennom en årrekke henvendt seg til et publikum utenfor akademia. Ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet mottok han formidlingsprisen i 2018. 

Gjennom sin egen historie inviterer Grue oss til å vurdere flere perspektiver på hva funksjonshemming innebærer. Det personlige skrives inn i en samfunnskontekst og det kliniske, akademiske språket brytes ned til opplevelser av hva det kan innebære å være funksjonshemmet.

I sin formidlingsvirksomhet kombinerer Grue sin personlige historie med sitt faglige virke på en fremdragende måte, og når slik ut til et større publikum med et budskap som både berører og gir økt forståelse.

Se Grue i samtale med professor Inga Bostad her fra Litteraturhuset i forbindelse med UiO:Forskningsdagene - tema Oppvekst:

NB. Du må bruke en nettleser som tillater programvaren (for eksempel Firefox eller Google Chrome). Ved bruk av Internet Explorer vil ikke videoen fungere.

(Videoproduksjon av Mads Metz, Litteraturhuset)

Takknemlig Grue mener at det handler om synliggjøring

Grue er veldig glad og takknemlig for denne prisen.

– Dette handler ikke minst om synliggjøring, sier Grue.

Grue synes at prisen er en viktig anerkjennelse av at funksjonshemmede alt for ofte blir usynliggjort og underrepresentert. Som det går frem av begrunnelsen er funksjonshemmede oversett i mange politisk sentrale saker.

Det gjelder vaksineprioritering, det gjelder ytringsfrihet, det gjelder menneskerettigheter.

– Det er spesielt viktig for meg å få frem at funksjonshemmede er en stor og mangfoldig gruppe, i alle samfunnslag og på tvers av alle andre grupper.

–Dette handler om å anerkjenne menneskelig sårbarhet og solidaritet, poengterer Grue.

Mer om forskeren Grue

Grue er ansatt som professor i kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, og underviser masterstudenter i blant annet vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk. Han underviser også doktorgradskandidater i forskningsetikk.

Doktorgraden er fra Humanistisk fakultet ved UiO, med retorikk og diskursanalyse som spesialisering. Grue har arbeidet mest med prosjekter som ligger nærmere det samfunnsvitenskapelige – særlig om funksjonshemming, kronisk sykdom, og representasjoner av mennesker i disse gruppene.

Ved å trekke på samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger forsøker Grue å komme nærmere forståelse og forklaring.

– Det kan handle om hvordan en del av våre kulturelle og samfunnsmessige forestillinger og fikse ideer egentlig ser ut, hvordan de oppstår, og hvordan de endrer seg. Samfunnet er komplekst, men det finnes flust av forenklede forestillinger, gammelt idéstoff og underlige klisjeer som styrer måten vi snakker med hverandre og hvordan vi handler, forklarer Grue.

Les mer i Forskerprofilen: Jan Grue her.

Prosjektet "The Politics of Disability Identity" fikk nylig midler fra Forskningsrådet. Grue leder prosjektet og vil studere hvordan funksjonshemmede blir anerkjent og inkludert - og på hvilke betingelser. 

– Vi vil se på hvilke grupper av funksjonshemmede som får innpass på ulike samfunnsarenaer, hvem som ikke får det, og hva som skal til for å være funksjonshemmet på "riktig" måte. Målet er å forstå marginalisering bedre og hvordan fenomenet funksjonshemming skapes i skjæringspunktet mellom politikk, biologi, kultur og samfunnsliv.

Prosjektet får midler via utlysningen Forskerprosjekt for fornyelse. 

– Fritt Ords pris er en pris i særklasse

Rita Hvistendahl, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet gratulerer Grue på vegne av hele fakultetet:

– Fritt Ords pris er en pris i særklasse. Det er særdeles velfortjent at Jan Grue mottar denne prisen, og vi er stolte på hans vegne. Han har en sterk og tydelig stemme som når fram i offentligheten med synspunkter og erfaringer som ellers ikke alltid blir inkludert.

Ona Bø Wie, instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk er like stolt, og gratulerer Grue med prisen slik:

– Tusen takk til Jan Grue for dine viktige og svært gode og kunnskapsrike bidrag til å fremme både mangfold og også fagfeltet vårt. Du gir en stemme til mange som ofte ikke er synlige i offentligheten.

Rektor gratulerer på twitter

Svein Stølen, rektor ved UiO, har allerede gratulert Grue på Twitter med ordene:

– Hyggelig å kunne gratulere Jan Grue med svært fortjent og viktig pris! Vi gleder oss stort på dine vegne. I tillegg er det viktig for Universitetet i Oslo å ha slike tydelige stemmer.

Av Marika Vartun og Linn Stølan
Publisert 8. apr. 2021 15:08 - Sist endret 9. mai 2022 11:14