2021

To-åring som språktestes. Foto.
Publisert 7. sep. 2021 15:11

Forskarar har undersøkt to kartleggingsinstrument som blir nytta i Noreg, for å identifisere språkforstyrringar hos barn i skulealder.  Berre den eine gjev eit presist svar.