Nytt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis til Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Senteret som har fått 32 millioner fra Forskningsrådet, er en langsiktig satsing med et overordnet mål om å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

portrettfoto av forskerne

Direktør for senteret med oppstart i oktober, er professor Monica Melby-Lervåg, og visedirektør er professor Øistein Anmarkrud. (foto: Colvin / UiO)

Spesialpedagogikk og inkluderende praksis i Norge har flere utfordringer: Det er for dårlig kvalitet på mange forskningsstudier, og mange spesialpedagogiske tiltak som settes inn mangler dokumentert effekt. De tiltak som forskningen viser at faktisk virker, blir ofte ikke implementert i praksis.

Nå vil fem spesialpedagogiske miljøer i Norge gjøre noe med dette og åpner et forskningssenter, som ledes av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Direktør for senteret med oppstart i oktober, er professor Monica Melby-Lervåg, og visedirektør er professor Øistein Anmarkrud.

Bildet kan inneholde: smil, kinn, iris, lykkelig, erme.
Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Colvin / UiO)

–  Hovedtanken er å samle ledende forskere og lovende unge forskertalenter på området, for å svare på spesialpedagogikkens «hvem, når, hva og hvordan» sier Melby-Lervåg.

Med dette mener professoren: Hvem trenger spesialundervisning? Når skal den gis? Hva skal spesialundervisningen inneholde (hvilke tiltak skal eleven få)? Hvordan skal spesialundervisningen gis?

For å svare på disse spørsmålene kreves både grunnforskning, men også en forståelse for praksis og utdanningssystemet, mener Anmarkrud.

Senteret er et samarbeid med Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Nord Universitet.

 

De spesialpedagogiske tjenestene i flere spor

Navnet på senteret er “Special Needs Education and Inclusion for the 21st Century— Achieving an Inclusive Multi-tiered System of Support”, forkortet SpedAims.

bilde av Anmarkrud
Øistein Anmarkrud, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Colvin / UiO)

Som navnet på senteret antyder, vil rammeverket for å svare på spesialpedagogikkens «hvem, når, hva og hvordan» være et støttesystem med flere spor, hvor tiltakene følger elevenes vanskenivå.

  • Spor 1: Tiltakene skal være tilpasset de 80% av elevene som følger den ordinære undervisningen
  • Spor 2: Tiltakene skal være tilpasset de 10-15% som i tillegg til den ordinære undervisningen også får individuell støtte
  • Spor 3: Tiltakene skal være tilpasset de 5-10% som mottar ren spesialundervisning

Forskningssenteret er strukturert i syv arbeidsgrupper. Hver arbeidsgruppe har en leder og mellom 5-8 deltagende forskere.

Nøye uttenkt forskningsdesign

De ulike arbeidsgruppene konsentrerer seg om ulike spor, og vil til sammen besvare spørsmålene "hvem, når, hva og hvordan".

Alle arbeidsgruppene vil ha et fokus på inkludering.  

–  Senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten framover ved hjelp av en kombinasjon av storskaleforskning og robuste nye studier på forskjellige skoler, barnehager, helsestasjoner med mere, så kalte multi-site-studier, påpeker Melby-Lervåg.

Vil bli det ledende spesialpedagogiske forskningsmiljøet i Europa

Slik kan Norge settes på kartet som en av de ledende aktørene innen spesialpedagogisk forskning og inkludering.

– Vi har ambisjoner om å levere høykvalitetsforskning kombinert med detaljerte planer for hvordan resultatene kan implementeres i skolen og vise hvordan dette vil gi samfunnseffekter, sier Anmarkud. 

Slik kan senteret levere et solid forskningsbasert fundament som skoler og barnehager trenger for å forbedre utsiktene til barn med særskilte behov, både når det gjelder læring, livskvalitet og motivasjon.

Institutt for spesialpedagogikk og dets samarbeidspartnere spytter i tillegg inn ytterligere millioner, slik at det totale budsjettet vil være i overkant av 100 millioner.

Ona Bø Wie, instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, er synlig stolt over senteret og glad for at ambisjonene er så store:

– Jeg er stolt over at vårt institutt blir vert for forskningssenteret. Jeg er sikker på at senteret vil bidra sterkt til at barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov i større grad kan oppfylle sitt potensiale for læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Også kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har uttalt seg i en pressemelding:

– Senteret skal lede an i en nasjonal innsats for å heve kvaliteten på spesialpedagogisk forskning, både når det gjelder små og sårbare grupper og mer generelle spesialpedagogiske problemstillinger, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Les hele pressemeldingen her

Regjeringen oppretter nytt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkludering

Les også

 

Velkommen til SpedAims-kick off 1. oktober

 

Bildet kan inneholde: tekst, fargerikhet, oransje, rav, elektrisk blå.

Av Marika Vartun og Linn Stølan
Publisert 22. juni 2021 16:44 - Sist endret 28. sep. 2021 12:58