Deltakere i BALU - Barn med Autismespekterforstyrrelse: Læring og Utvikling

Navn Telefon E-post Emneord
Anett Kaale Førsteamanuensis +47 22856636 +47 41780045 (mob) anett.kaale@isp.uio.no autismespekterforstyrrelse, autisme, intervensjon, barnehage, sosial kommunikasjon
Oleg Zacharov Stipendiat +47 22858074 oleg.zacharov@isp.uio.no
Eivind Mo Andreassen Vitenskapelig assistent eivinman@student.sv.uio.no
Miriam Strøm Natvig Vitenskapelig assistent miriamna@student.sv.uio.no
Vilde Scheen Kiese Vitenskapelig assistent vildeski@student.uv.uio.no
Oda Melsnes Løvaas Vitenskapelig assistent odamlo@student.uv.uio.no
Nina Auestad Vitenskapelig assistent ninaaue@student.sv.uio.no
Johanne Hagen Pettersen Vitenskapelig assistent johanhp@student.sv.uio.no