Deltakere i BALU - Barn med Autismespekterforstyrrelse: Læring og Utvikling

Navn Telefon E-post Emneord
Anett Kaale Førsteamanuensis +47 22856636 +47 41780045 (mob) anett.kaale@isp.uio.no autismespekterforstyrrelse, autisme, intervensjon, barnehage, sosial kommunikasjon
Oleg Zacharov
Eivind Mo Andreassen Vitenskapelig assistent eivinman@student.sv.uio.no
Nina Auestad
Johanne Hagen Pettersen Student johanhp@student.sv.uio.no
Simon Bjerga
Eden Nordvold Barak Vitenskapelig assistent e.n.barak@isp.uio.no
Elin Dervo Student elinder@student.uv.uio.no