English version of this page

BALU - Barn med Autismespekterforstyrrelse: Læring og Utvikling

I BALU undersøker vi hvordan små barn med autismespekterforstyrrelse lærer og utvikler seg. Målet er at dette kan bidra til viktig kunnskap i utviklingen av gode hjelpetilbud til barn og deres familier.

Illustrasjonsfoto. Liten gutt med BALU-bamsen i armene

I BALU gjennomføres det lekbaserte oppgaver med barn i alderen 2-4 år. (Foto: Colvin / UiO)

Påmelding til å delta i BALU

Om prosjektet

Barn med autismespekterfortyrrelse: læring og utvikling (BALU) er et forskningsprosjekt der vi følger en gruppe små barn med autisme for å lære mer om utvikling og læring.

Bakgrunn

Det er viktig å få økt kunnskap om hvordan barn med autismespekterfortyrrelse (ASF) lærer og utvikler seg, hvilke faktorer som fremmer eller hindrer deres tidlige læring og utvikling, samt hvilken hjelp og støtte barn med ASF og deres familier får. Dette vil gi økt kunnskap som kan bidra til utviklingen av bedre hjelpetilbud til barn og deres familier.

(Video: Colvin / UiO)

Metode

Vi gjennomfører en longitudinell studie, hvor en stor gruppe barn mellom 2-4 år som har en autismespekterforstyrrelse rekrutteres. Alle barna blir testet med omfattende testbatteri, og foreldre og barnehageansatte responderer på hvert sitt spørreskjema. Begge deler av undersøkelsen gjennomføres to ganger, med et års mellomrom.

Vi tester også en gruppe som består av barn med typisk utvikling som fungerer som en sammenligningsgruppe. Dette gir oss muligheten til å se hvordan barn med autismespekterforstyrrelser utvikler seg sammenlignet med jevnaldrende barn.

Testbatteriet inkluderer målinger av:

  • Ekspressivt og reseptivt språk
  • Sosial kommunikasjon og interaksjon
  • Kognitive evner, inkludert eksekutive funksjoner.

Testbatteriet består av velkjente standardiserte atferdstester, videoobservasjoner, samt eye-tracking og EEG. Alle testene er lekebaserte.

Mål

Det overordnede målet med studien er å få økt kunnskap om den tidlige språklige, sosiale og kognitive utviklingen til barn med ASF. Vi ønsker å undersøke hvilke tidlige predikatorer som bidrar til senere funksjon og hvordan individuelle, kontekstuelle og strukturelle faktorer påvirker barnets læring og utvikling. Denne kunnskapen vil bidra til utviklingen av intervensjoner og hjelpetilbud tilpasset små barn med ASF. 

Finansiering

Studien er finansiert av Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), Oslo universitetssykehus.

Publisert 1. mars 2019 13:55 - Sist endret 6. okt. 2022 10:28

Kontakt

Prosjektleder:
Anett Kaale, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.