BALU - Barn med Autismespekterforstyrrelse: Læring og Utvikling

Sist endret 18. mars 2019 13:52 av Dilman Nomat
Sist endret 1. mars 2019 13:24 av Dilman Nomat
Sist endret 21. mars 2019 15:35 av Signe Ødegård Eide
Sist endret 1. okt. 2020 20:46 av Signe Ødegård Eide

I BALU undersøker vi hvordan små barn med autismespekterforstyrrelse lærer og utvikler seg. Målet er at dette kan bidra til viktig kunnskap i utviklingen av gode hjelpetilbud til barn og deres familier.