Digital lesing i skolen: For hvem, når og på hvilken måte?

Digitale bøker og læreverk har definitivt kommet for å bli i norsk skole, men hva skjer med elevers leseforståelse når lesingen flyttes fra papir til skjerm?

Vil ny teknologi kunne fremme eller hemme elevers leseutvikling? (Illustrasjonsfoto. Colourbox)

Om prosjektet

De siste årene har omfanget av elektronisk tekst eksplodert. E-bøker er i dag et vanlig innslag i mange hjem og digitale læreverk har for lengst gjort sitt inntog i skolen.

Målet med dette prosjektet er å se nærmere på noen av konsekvensene av å flytte lesingen fra papir til skjerm. Vi er spesielt interesserte i å undersøke hva som skjer med elevenes leseforståelse når tekster digitaliseres, og om overgangen fra papir til skjermbasert lesing ser forskjellig ut for elever med ulike forutsetninger for lesing og læring.

I tillegg ønsker vi å undersøke noen av mulighetene som ligger i det digitale formatet ved å se på hvorvidt digitale hjelpemidler kan bidra til å fremme elevers språk- og leseferdigheter. 

Metode og datainnsamling

Utvalget i dette prosjektet er elever i grunnskolens 5. trinn og deres lærere. Elevenes digitale leseferdigheter vil undersøkes ved hjelp av en kombinasjon av eksperimentelle og longitudinelle metoder.

Elevenes lærere inviteres til å svare på et spørreskjema om arbeid med språk og lesing og bruk av digitale løsninger i klasserommet. Datainnsamlingen i prosjektet har oppstart høsten 2018 og vil avsluttes i løpet av skoleåret 2019/2020.

 

 

 

Publisert 17. aug. 2018 15:04 - Sist endret 17. aug. 2018 15:04

Kontakt

Prosjektleder:

Postdoktor Ellen Irén Brinchmann 

Institutt for spesialpedagogikk         

Postboks 1140 Blindern                             

0318 Oslo

Telefon: +47-22854877

E-post: e.i.brinchmann@isp.uio.no