Uro i skolen: A Comparative Study of Disruptive Behavior Between Schools in Norway and the United States

Prosjektleder: professor Liv Duesund

Forskningsprosjektet er en komparativ studie av uro i skoler i USA og Norge.

Målet med prosjektet er å få en bedre forståelse for kilder til uro i skolen og hvilke sammenhenger uroen inngår i.

Prosjektet tar blant annet for seg:

  • Hvordan manifesterer uro seg i klasserommet, og i hvilke situasjoner oppstår det?
  • Hvilke strategier benytter erfarne lærere seg av når uro oppstår?
  • Hva kjennetegner omgivelsene uro oppstår i?
  • Hvilke betydning har fag, undervisningsmetoder, klassesammensetning og elevenes sosiale bakgrunn?

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og University of California, Berkeley i USA.

Les mer om prosjektet på dets engelske nettside.

Phd-prosjekt: Magnar Ødegård

Målet med studien er å avdekke hvordan uro manifesterer seg i klasserommet, hvilke strategier lærere benytter for å hanskes med dette og hvordan dette kan variere mellom de to landene. En kvantitativ tilnærming vil bli benyttet.

Studien inngår i forskergruppen Inkludering og mangfold – sett i spesialpedagogisk perspektiv og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og University of California, Berkeley i USA.

Veiledning

Hovedveileder i prosjektet er Professor Dr.scient. Liv Duesund.
Biveileder er Professor Dr.med. Finn Skårderud.


Podcast

Relevante forelesninger:

"The Development of Morality" ved Professor Elliot Turiel, UC Berkeley og Professor Liv Duesund, Universitetet i Oslo

Dr. Elliot Turiel is an American psychologist and Chancellor’s Professor at the Graduate School of Education at the University of California, Berkeley. He teaches courses on human development and its relation to education.

Last ned lydfil

 

Video:Presentasjon av University of Carlifornia, Berkley 

Publisert 6. juni 2013 08:36 - Sist endret 7. sep. 2018 10:59

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere