Sven Nilsen

Professor emeritus

Faglige interesser

De faglige interesser er særlig konsentrert om området spesialundervisning og tilpasset opplæring, sett i utdanningspolitisk og didaktisk perspektiv. Samspillet mellom tilpasning gjennom ordinær opplæring og spesialundervisning står sentralt. I denne sammenhengen er det et særlig fokus på læreplanarbeid, deriblant forholdet mellom sentralt fastsatte læreplaner, planlegging av klassens arbeid og individuelle opplæringsplaner.

Undervisning

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • Lærer i grunnskolen.
 • Førstekonsulent i Grunnskolerådet (Faglig sakkyndig organ for kirke- og undervisningsdepartementet).
 • Prosjektleder og seniorrådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet.
 • Forsker ved Institutt for spesialpedagogikk.

Utdanning

 • Lærerutdanning.
 • Embetseksamen (cand. polit) fra Norges Lærerhøgskole/Universitetet i Trondheim.
 • Stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk.
 • Doktorgrad i spesialpedagogikk (dr. scient.) fra Universitetet i Oslo.
 • Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UV-fakultetet, UiO.

Verv

Emneord: Spesialundervisning, Tilpasset og inkluderende opplæring, Læreplanstudier, Utdanningsreformer, Individuelle opplæringsplaner, Evalueringsforskning, Mobbing, Uro i Skolen

Publikasjoner

 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  34(1), s 68- 82
 • Nilsen, Sven (2019). Spesialpedagogisk arbeid i grunnskolen, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kapittel 25.  s 615 - 642
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kapittel 10.  s 218 - 250
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2018). Joint reflection on action – a prerequisite for inclusive education? A qualitative study in one local primary/lower secondary school in Norway. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  23(2), s 158- 173 . doi: 10.1080/13603116.2018.1427153 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven (2018). Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils with special educational needs in general education.. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  24(9), s 980- 996 . doi: 10.1080/13603116.2018.1503348 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven (2017). "Kom som du er, og bli som oss?", I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapittel 2.  s 38 - 64
 • Nilsen, Sven (2017). Special education and general education - coordinated or separated? A study of curriculum planning for pupils with special educational needs. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  21(2), s 205- 217 . doi: 10.1080/13603116.2016.1193564
 • Nilsen, Sven (2017). Å møte mangfold og utvikle fellesskap., I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapittel 1.  s 15 - 37
 • Herlofsen, Camilla & Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 7.  s 138 - 158
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 8.  s 152 - 169
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 1.  s 13 - 32
 • Nilsen, Sven (2015). Planleggingsarbeid i spesialundervisning. Bruk av individuelle opplæringsplaner, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 6.  s 108 - 131
 • Nilsen, Sven (2015). Planleggingsarbeid i tilpasset opplæring. Bruk av tilpassede arbeidsplaner i ordinær opplæring og samordning med IOP, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 7.  s 132 - 151
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2015). The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles, In David Lansing Cameron & Ragnar Thygesen (ed.),  Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3117-1.  Chapter 3.  s 35 - 62
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2014). Early educational provision - emphasised in education policy reforms in Norway? An analysis of education policy documents. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  25(2), s 260- 281 . doi: 10.1080/09585176.2013.870082 Vis sammendrag
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2014). Centrale samspilsfaktorer i kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov.  Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  1.  s 11 - 37
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov.  Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  10.  s 223 - 250
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  29(1)
 • Nilsen, Sven (2014). Læreplansarbejde og kvalitetsudvikling i differentieret undervisning og specialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov.  Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  4.  s 89 - 111
 • Nilsen, Sven (2014). Spesialundervisning i nasjonale læreplaner - utelatt, uteglemt eller "integrert vekk"? En analyse av nasjonale læreplaner for grunnskolen fra og med 1974. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  49(5), s 47- 62
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2013). Intensjoner for tidlig innsats - uttrykt eller utelatt i utdanningspolitiske dokumenter? En analyse av utdanningsreformer fra 1970-årene og fram til i dag. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  78(3), s 40- 52
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats i en kultur for læring, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Tidlig innsats - bedre læring for alle?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202360931.  Kapittel 1.  s 11 - 20
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats og framtidige utfordringer i norsk skole, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Tidlig innsats - bedre læring for alle?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202360931.  Kapittel 10.  s 153 - 162
 • Nilsen, Sven (2012). Evaluering i opplæringen som grunnlag for tidlig innsats, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Tidlig innsats - bedre læring for alle?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202360931.  Kapittel 4.  s 51 - 69
 • Nilsen, Sven (2012). Spesialundervisningens tiltakskjede, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 12.  s 240 - 264
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  27(2), s 136- 147
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2012). Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  Kapittel 14.  s 229 - 255
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring og elevenes læring : avsluttende og samlende perspektiver, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205411609.  s 215 - 227
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). The development of intentions for adapted teaching and inclusive education seen in light of curriculum potential. A content analysis of Norwegian national curricula post 1980. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  22(4), s 549- 566 . doi: 10.1080/09585176.2011.627216 Vis sammendrag
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Tilpasset opplæring for læring og utvikling, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205411609.  Kapittel 1.  s 11 - 26
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2011). Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(1), s 50- 64
 • Nilsen, Sven (2011). The Chain of Actions in Special Education - The Relationship between National Guidelines and Municipal Follow-up: An Evaluation based on a Case Study from one Norwegian Municipality. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  26(1), s 33- 43
 • Nilsen, Sven (2011). Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - med særlig vekt på barnetrinnet, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205411609.  Kapittel 3.  s 47 - 67
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Sentrale samspillsfaktorer i kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  Kapittel 1.  s 13 - 33
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Framtidige utfordringer for kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  Kapittel 10.  s 178 - 199
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(2), s 25- 42
 • Nilsen, Sven (2010). Læreplanarbeid og kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og spesialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  Kapittel 4.  s 74 - 93
 • Nilsen, Sven (2010). Moving towards an educational policy for inclusion? Main reform stages in the development of the Norwegian unitary school system. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  14(5), s 479- 497 . doi: 10.1080/13603110802632217 Vis sammendrag
 • Skogen, Kjell; Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(2), s 25- 42
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring under Kunnskapsløftet - intensjoner og skoleutvikling : introduksjon, I:  Tilpasset opplæring : intensjoner og skoleutvikling.  Gyldendal Akademisk.  s 9 - 24
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2008). Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - retningslinjer og praksis, I: Jorun Buli-Holmberg (red.),  Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning.  Institutt for spesialpedagogikk.  8.  s 46 - 58
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2008). Tilpasset opplæring ved starten av Kunnskapsløftet. En forundersøkelse med fokus på læreplanarbeid, lærerrollen og skolelederrollen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  73(6), s 42- 52
 • Nilsen, Sven (2008). Spesialundervisning i grunnskolen som ledd i tilpasset og inkluderende opplæring, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  22.  s 509 - 530
 • Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - i samspill mellom fellesskap og tilpasning, I: Sven Nilsen & Halvor Bjørnsrud (red.),  Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38043-1.  Kapittel 5.  s 115 - 143
 • Nilsen, Sven (2008). Vurdering av retningslinjer for den spesialpedagogiske tiltakskjeden, I: Jorun Buli-Holmberg (red.),  Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning.  Institutt for spesialpedagogikk.  8.2.  s 48 - 53 Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (2008). Tilpasset opplæring under Kunnskapsløftet - intensjoner og skoleutvikling, I: Sven Nilsen & Halvor Bjørnsrud (red.),  Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38043-1.  Kapittel 1.  s 9 - 24
 • Nilsen, Sven (2004). Spesialundervisning i grunnskolen som ledd i tilpasset opplæring, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 21.  s 437 - 456
 • Nilsen, Sven (2002). Spesialundervisning i grunnskolen - perspektiver, prinsipper og dilemmaer, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  Kapittel 21.  s 418 - 435 Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven (2001). Spesialundervisning i grunnskolen - perspektiver, prinsipper og dilemmaer, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 418 - 435
 • Holmberg, Jorun Buli; Nilsen, Sven & Rognhaug, Berit (1999). Utdanningsreformene og utdanningspolitiske retningslinjer, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 21 - 53
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner - redskap for kvalitet i spesialpedagogisk arbeid?, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 97 - 112
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  s 111- 119 Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven (1999). Individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  64(5), s 3- 11 Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven; Holmberg, Jorun Buli & Rognhaug, Berit (1999). Utdanningsreformene og utdanningspolitiske retningslinjer, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 21 - 53
 • Nilsen, Sven (1997). Læreplaner, tilpasning og kvalitet i opplæringen, I: Sigurd Haga (red.),  Vilkår for eit verdig liv. Edvard Befring 60 år.  Den 3. vei. Skedsmo videregående skole.  s 93 - 110
 • Nilsen, Sven (1996). Indviduelle opplæringsplaner og nytt læreplanverk i grunnskolen - intensjoner, muligheter og dilemmaer, I: H. Bjørnsrud & Finn Daniel Raaen (red.),  Grunnskolereformen-97. Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter.  U-forlaget, Oslo.  s 42 - 60

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2021). De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen (LK20) - Om det som var, det som er og det som ennå ikke er til. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205542884.  288 s.
 • Nilsen, Sven (red.) (2017). Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  288 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (red.) (2015). Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  169 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (red.) (2014). Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  253 s.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (red.) (2012). Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202360931.  165 s.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (red.) (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205411609.  232 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (red.) (2010). Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01582-8.  201 s.
 • Nilsen, Sven & Bjørnsrud, Halvor (red.) (2008). Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38043-1.  246 s.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (red.) (2008). Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205380431.  246 s.
 • Nilsen, Sven (2003). Individuelle opplæringsplaner og individuell tilpasning. Artikkelsamling 1994-1999. Institutt for spesialpedagogikk, UV, UiO.  81 s.
 • Nilsen, Sven (2003). Spesialundervisning i grunnskolen - fra særtiltak til nærtiltak. Noen sentrale utviklingstrekk. Artikkelsamling 1995-1997. Institutt for spesialpedagogikk, UV, UiO.  50 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2021). Forslag til ny opplæringslov - til det bedre?. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  86(2), s 4- 9 Vis sammendrag
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures.
 • Nilsen, Sven (2019). Lærernes kompetanse og elevenes læring i et inkluderende læringsmiljø, I: Mirjam Harkestad Olsen & Kjell Skogen (red.),  Læringspotensial.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59812-9.  Kapittel 4.  s 62 - 93
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2018). Det uferdige? - Om et uferdig praksisfelt og en uferdig innstilling fra en ekspertgruppe. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  83(5), s 4- 11 Vis sammendrag
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2018). Refleksjon mellom lærere kan øke elevers sjanse for å inkluderes i skolen. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Dalen, Monica; Nilsen, Sven & Tangen, Reidun Synnøve (2018). Den dårligste løsningen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 22
 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik & Breilid, Nils (2017). Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Nilsen, Sven (2017). Høringsuttalelse fra ISP. Høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Overordnet del - verdier og prinsipper. Notat datert 1. juni 2017..
 • Nilsen, Sven (2017). Presentasjon fra ISP. Notat: Hvordan vi ser på dagens situasjon og utfordringsbildet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Noen momenter. (Notat med kildehenvisninger og utfyllende momenter (58 fotnoter) ble senere utarbeidet og ettersendt (datert 06.06. 2017).).
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2015). Tilpasset opplæring, tidlig innsats og lærersamarbeid, I: Eli Kari Høihilder & Ole Alexander Gulbrandsen (red.),  Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205487871.  Kapittel 12.  s 164 - 180
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012). Tidlig innsats og framtidige utfordringer for norsk skole.
 • Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid for tilpasset opplæring - utfordringer og dilemmaer.
 • Nilsen, Sven (2011). Lærerarbeid i samspillet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Nilsen, Sven (2010). Jonasprisen 2010 til leser søker bok!. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  74(9), s 55- 57
 • Nilsen, Sven (2008). En pionerinnsats i norsk spesialpedagogikk. Tildeling av Jonasprisen 2008 til Johan Sæbø. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  73(09), s 44- 48
 • Nilsen, Sven (2008). Evaluering av den spesialpedagogiske tiltakskjeden - resultater og vurderinger.
 • Nilsen, Sven (2008). Tilpasset opplæring for alle - spesialundervisning for hvem?.
 • Nilsen, Sven (2007). Tildelingen av Jonasprisen for 2007. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  72(08), s 20- 21
 • Nilsen, Sven (2005). Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet. SPED2010. Individuelle opplæringsplaner og individuell tilpasning.
 • Nilsen, Sven (2005). IOP i praksis. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  70(3), s 51- 53
 • Nilsen, Sven (2004). Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet. SPED2000. Kopisamling.
 • Nilsen, Sven (2004). Spesialundervisning som ledd i tilpasset opplæring. Notat til Utdannings- og forskningsdepartementet.
 • Nilsen, Sven (2003). Kvaliteten på videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. Opplegg for forskningsbasert evaluering: problemstillinger, referanseramme og metodisk tilnærming. En preliminær rapport. Delrapport nr. 2.
 • Nilsen, Sven (2003). Studiekvalitet - studentenes forventninger og erfaringer. En forskningsbasert evaluering av videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. Delrapport nr. 3.
 • Nilsen, Sven (2002). Intensjoner og retningslinjer for videreutdanningsstudiet i tilpasset opplæring. En kildeanalytisk studie basert på studieplan og studieveiledning. (Delrapport nr. 1). Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven (2002). Frafallsstudie - TPO-studiet i Telemark. Intern rapport. Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven (2002). Studentenes erfaringer etter avsluttet TPO-studium. Intern rapport. Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven (2001). Evaluering av TPO-studiet - opplegg og foreløpige resultater. Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven (2001). TPO-studiet - evaluering ved studiestart. En oppsummering av resultater fra evalueringsskjema 1. Intern rapport. Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven (1997). Individuelle opplæringsplaner - utbredelse, innhold og kvalitet. Analyse av kartleggingsdata fra skoler og kommuner og av kommunale maler og retningslinjer.
 • Nilsen, Sven (1997). Inkludering - tilpasset undervisning innenfor klassens ramme. Vis sammendrag
 • Nilsen, Sven (1997). Lærernes erfaringer med individuelle opplæringsplaner. En intervjuundersøkelse.
 • Nilsen, Sven (1995). Utviklingen av intensjoner for spesialundervisning i grunnskolen fram til 1945. Sentrale trekk og hovedlinjer sett i lys av lover og læreplaner.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. feb. 2018 14:28 - Sist endret 5. mars 2020 13:10