Anmarkrud, Brandmo & Hagen (2021): Leseforståelse i skolen

Øistein Anmarkrud, Christian Brandmo og Åste Marie Mjelve Hagen har bidratt med kapitler i boken "Leseforståelse i skolen" på forlaget Cappelen Damm Akademisk.

Bilde av boken "Leseforståelse i skolen"

Forlagets omtale av boken

I denne boka får lærerstudenter og lærere forskningsbasert kunnskap om hva leseforståelse er og hvordan elever utvikler leseforståelsen gjennom grunnskolen. Forfatterne viser hvilke utfordringer elever som strever med å lese møter, og hva det vil si å forstå digitale tekster og lese multiple informasjonskilder kritisk. I tillegg viser de hva som kan motivere elever til å investere tid og innsats i slik lesing.

Forfatterne drøfter også hvordan grunnskolen kan fremme god leseforståelse ved å utnytte mulighetene og utfordringene som følger med flere flerspråklige elever, endringer i demografi, teknologi og informasjonsflyt.

Bokas bidragsytere er internasjonalt orienterte forskere innenfor det feltet de skriver om. De fleste av dem er nåværende eller tidligere medlemmer av forskergruppen TextDIM ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Kapittel og forfattere

 

 • Kapittel 1 Hvorfor en bok om leseforståelse? - Vibeke Grøver og Ivar Bråten

DEL I GRUNNLAGET FOR SPRÅK- OG LESEFORSTÅELSE VED SKOLESTART

 • Kapittel 2 Barns erfaringer med samtaler og tekst som grunnlag for utvikling av leseforståelse - Veslemøy Rydland
 • Kapittel 3 Skolens samarbeid med foreldre til minoritetsspråklige barn i begynneropplæringen – refleksjoner over muligheter og utfordringer - Jarmila Bubikova-Moan og Vibeke Grøver
 • Kapittel 4 Perspektivtaking og tekstforståelse - Vibeke Grøver

DEL II LESEFORSTÅELSE I SKOLENS BEGYNNEROPPLÆRING 

 • Kapittel 5 Effekten av språkintervensjoner på tidlig leseforståelse - Åste Mjelve Hagen og Kristin Rogde
 • Kapittel 6 Læreres støtte til dypere ordforståelse hos minoritetsspråklige elever i barneskolen - Mia C. Heller

DEL III KRITISK LESING OG MULTIPLE TEKSTER

 • Kapittel 7 Kritisk lesing på Internett - Carita Kiili, Eva Wennås Brante og Leila E. Ferguson
 • Kapittel 8 Å utvikle elevers kritiske tenkning gjennom lesing, argumentasjon og debatt  - Joshua F. Lawrence og Jenny M. Thorbjørnsen
 • Kapittel 9 Lesing av multiple tekster - Ivar Bråten

DEL IV MULTIMODAL LESING

 • Kapittel 10 Lesing av digitale tekster - Helge I. Strømsø og Ladislao Salmerón
 • Kapittel 11 Å lese på skjerm eller papir – spiller det noen rolle? - Natalia Latini og Ivar Bråten
 • Kapittel 12 Multimedialæring og dysleksi – en god kombinasjon? - Anette Andresen og Øistein Anmarkrud

DEL V LESEMOTIVASJON

Etterord  

Publisert 7. mai 2021 09:35 - Sist endret 7. mai 2021 11:13