Kongens gullmedalje til doktorgradskandidat ved ISP

Tidligere doktorgradskandidat ved ISP, Edna Legesse Wakene, har blitt tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sin avhandling.

Foto: Kjetil Kvist, MUV

Fremragende yngre forsker

H.M. Kongens gullmedalje tildeles hvert år en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Medaljene overleveres på universitetets årsfest.

- Edna er både glad og overrasket over tildelingen, forteller en stolt instituttleder, Berit Rognhaug.

Målrettede tiltak fungerer

Wakenes avhandling har tittelen "Children in Institutional care and the Experience of Mediated Learning. A single-case experiment study implementing a preventive intervention program ."

I studien har hun sett på samhandling mellom barn og omsorgspersoner ved et barnehjem i Addis Ababa i Etiopia. Målet var å gjøre omsorgspersonene mer sensitive mot barnas kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling gjennom bedre samhandling.

Wakene brukte mediert læring som utgangspunkt for å forbedre samhandlingen mellom barna og omsorgspersonene. Mediert læring betyr formidlet læring, og dreier seg om all type støtte og hjelp i læringsprosessen. Språk blir sett på som det viktigste medierende redskapet. Mediert læringsteori tar utgangspunkt i at kognitiv fungering kan påvirkes og endres.

Studien implementerer et adferdsmodifiseringsprogram rettet mot to omsorgspersoner på barnehjemmet, med positivt resultat. De empiriske dataene fra studien underbygger mediert læring som nyttig så lenge et godt intervensjonsprogram er igangsatt.

Årets kandidater

Det juridiske fakultet: Inger Berg Ørstavik
Det medisinske fakultet: John Arne Dahl
Det humanistiske fakultet: Ivo Spira
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Anne Maria Eikeset
Det odontologiske fakultet: Sebastien Taxt-Lamolle
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Andreas Moxnes
Det utdanningsvitenskapelige fakultet: Edna Legesse Wakene

Av Malin Solli Johansen
Publisert 28. juli 2011 12:59 - Sist endret 1. nov. 2013 10:14