2011

Publisert 20. des. 2011 10:57

Erstatning som gis personer som opplevde omsorgssvikt og misbruk i barnevernet på 50-tallet er svært varierende, alt etter hvor de bor.  

Publisert 18. okt. 2011 11:09

Prorektor Inga Bostad åpnet konferansen med et innlegg som vil bli husket av mange. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen omtalte i sitt innlegg instituttet som et fagmiljø med nærhet til praksisfeltet og et hjerte som banker for de svake i samfunnet.

Publisert 31. aug. 2011 15:06

Et av skolens viktigste samfunnsmandat er å bidra til at demokratiet opprettholdes og videreutvikles. I en ny bok introduseres det teoretiske grunnlaget for demokratisk medborgerskap som pedagogisk begrep og pedagogisk praksis.

 

Publisert 23. aug. 2011 14:42

Paal-André Grinderud fikk Jonasprisen 2011 for sin mangeårige innsats og samfunnsengasjement for barn av alkoholikere.

Publisert 8. aug. 2011 16:02

Jorun Buli-Holmberg har sammen med Marjorie Schiering og Drew Bogner skrevet den nyutgitte boken om undervisning og læring.

Publisert 28. juli 2011 12:59

Tidligere doktorgradskandidat ved ISP, Edna Legesse Wakene, har blitt tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sin avhandling.

Publisert 1. juli 2011 09:17

Boken "Intervju som forskningsmetode" har en kvalitativ tilnærming og gir en fyldig og perspektivrik innføring i intervjuforskning.

Publisert 23. juni 2011 09:58

Forelesningen "Rythms of Natural Language: Why Sharing Experience Takes Time" trakk fulle hus 24. mai.

Publisert 17. juni 2011 09:44

Professor Reidun Tangen ved Institutt for spesialpedagogikk ble nominert til Årets tidsskriftartikkel 2010 i Universitetsforlaget.  

Publisert 10. juni 2011 12:58

Første uken i juni tok Institutt for spesialpedagogikk farvel både med ansatte og studenter ved tegnspråktolkutdanningen.

Publisert 12. mai 2011 13:31

Institutt for Spesialpedagogikk ved Professor Liv Duesund har gleden av å invitere deg til en ettermiddag du sent vil glemme!  

Publisert 10. mai 2011 14:27

Prisen tildeles Falkenberg for hennes arbeid for hørselshemmede.

Publisert 5. mai 2011 10:55

Institutt for spesialpedagogikk er et populært valg blant nye og gamle studenter. Både bachelor- og masterprogrammene har en klar økning i søkermassen sammenlignet med i fjor. Dette er hyggelige nyheter for instituttet.

Publisert 2. mai 2011 14:15

Lærerens hovedoppgave er å lede lærerarbeidet slik at det bidrar til at alle elever møter realistiske skolefaglige utfordringer og får tilpasset støtte til læring. Dette er hovedperspektivet i ny bok av Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen.

Publisert 6. apr. 2011 12:10

16. og 17. juni 2011 avholdes Reynell sertifiseringskurs på ISP. Vi ønsker studenter og eksterne interesserte velkommen til å delta på kurs.

Kurset er fulltegnet.

Publisert 4. mars 2011 13:43

Institutt for spesialpedagogikk tilbyr studieåret 2011/2012 videreutdanning innen behandling av tinnitus.

Publisert 2. mars 2011 10:14

Fra og med høsten 2011 vil studier og fagmiljø innen tegnspråk og tolking ikke lenger være å finne ved Institutt for spesialpedagogikk.

Publisert 1. mars 2011 14:24

Professor Arnfinn Muruvik Vonen er ansatt som ny direktør i Språkrådet.

Publisert 23. feb. 2011 10:19

10. februar 2011 ble en spesiell dag da instituttet feiret at det er 50 år siden Statens spesiallærerhøgskole ble etablert. Ved oppstarten i 1961 var engasjement, omsorg og entusiasme grunnleggende verdier.

Publisert 8. feb. 2011 13:26

Hvilken betydning kan skolen ha for ungdom som står i fare for å utvikle kriminell atferd og i verste fall utvikle et kriminalitetsmønster som fører dem bak murene? Fungerer skolen som en risikofaktor eller beskyttelsesfaktor? Dette er de sentrale spørsmålene i ny bok om ungdom, skole og kriminalitet.

Publisert 18. jan. 2011 15:11

Ikke bare fyller UiO 200 år i 2011, men det er også 50 års jubileum for ISP!

Publisert 7. jan. 2011 12:40

Fra høsten 2011 vil masterprogrammet i spesialpedagogikk legges opp med to linjer: en for lærere og en for PP-rådgivere. Dessuten blir logopedi arrangert som både heltids- og deltidsstudie, mens audiopedagogikk går som deltidsstudie.