Professor Eva-Signe Falkenberg tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull

Prisen tildeles Falkenberg for hennes arbeid for hørselshemmede.

Foto: Marte Holhjem, UiO

Etter et privat inititativ er Falkenberg tildelt den ærverdige medaljen. Overrekkelsen av medaljen ble denne uken gjort av Fylkesmannen i Oslo og Akershus på Universitetet i Oslo.

Overrekkelse

Etter åpning av instituttleder Berit Rognhaug ble ordet gitt til fylkesmann Hans J. Røsjordet. Som fylkesmann deler Røsjordet ut medaljen som Kongens representant i fylket. Han påpekte at Falkenberg blir tildelt medaljen for sin målbevisste og utholdende kamp for å få gjennomført forbedringer og sikre de hørselshemmedes rettigheter og bedre betingelser. Han fortalte også at Falkenberg har vært en pioner i arbeidet med å opprette tolketjeneste i Norge, og opprettelsen av den første tolkeutdanningen for døvetolker. - Hennes arbeid er preget av en sterk tro på at det nytter. Hun er en pådriver og hun er opptatt av å bedre behandlingstilbudet for personer med ulike hørselshemninger.

Ildsjel og idealist

Det var mange som ønsket å si noe, og en rekke fremmøtte holdt taler. Blant andre grunnlegger av Norsk Døvehistorisk Selskap Johan Torbjørn Sander, prodekan for forskning ved UV-fakultetet Jorunn Møller, professor emeritus Edvard Befring, Instituttleder Berit Rognhaug og professor Bente Hagtvet. Et gjengangstema i beskrivelsene av Falkenberg sitt arbeid er hennes tro på at det nytter, hennes egenskaper som pådriver, ildsjel og en idealist. Hun forfølger ideer hun tror på og hun gjør det på en sympatisk måte. - Eva-Signe har gjennom sitt yrkesliv vært spesielt opptatt av at fagkunnskaper må utvikles og være i tråd med hørselshemmedes endrede behov i et samfunn i endring. Særlig er hun opptatt av at mennesker med tinnitus skal få tilgang på nyere og godt dokumenterte rehabiliteringstilbud, sa instituttleder Berit Rognhaug i sin tale.

Det er veldig hyggelig at i det samme året som UiO fyller 200, og ISP markerer 50-årsjubileum for etableringen av en formell utdanning av spesialpedagoger i Norge, så tildeles Eva-Signe Falkenberg Kongens fortjenstmedalje i gull.

Falkenberg vil bli invitert til slottet for å motta gratulasjoner av H.M. Kong Harald V.

Av Malin Solli Johansen og Marte Holhjem
Publisert 10. mai 2011 14:27 - Sist endret 23. sep. 2013 15:48