Fagfolk, foresatte og personer med Asperger og autismespekterforstyrrelser ble inspirert av John Miller

Miller er en internasjonalt anerkjent foredragsholder som var invitert av Institutt for Spesialpedagogikk for å diskutere temaene inkludering, motivasjon og myter om autismespekterforstyrrelser

John Miller, som selv har Asperger Syndrom, har mastergrad i spesialpedagogikk og underviser elever med autisme i Florida. Seminaret var basert på hans egne opplevelser, samt erfaringer han har gjort seg som lærer (Foto: Olav Helland / www.spekteret.no, ektern lenke).

Et fullsatt auditorium med studenter, klinikere, lærere, forskere, foresatte og personer med Asperger og autismespekterforstyrrelser trosset lørdag 5. November snøkaoset for å få med seg seminar med John Miller. Miller er en internasjonalt anerkjent foredragsholder som var invitert av Institutt for Spesialpedagogikk for å diskutere temaene inkludering, motivasjon og myter om autismespekterforstyrrelser.

 Tilpass deg som om du har autisme, men lev som om du ikke har det

Miller gjentok budskapet som han gir til sine egne elever: - Det er viktig å tilpasse seg til samfunnet og ta hensyn til andre mennesker rundt seg. Men like viktig er det å ikke la diagnosen styre hele livet: - Lev som alle andre!

Inkludering er et viktig begrep for Miller og i seminaret fortalte han om hvor viktig det var å jobbe med elevenes sosiale kompetanse parallelt med det faglige. Han fortalte at han brukte mye tid på å forklare elevene hvordan ulike mennesker har ulike perspektiver, tanker og følelser, og hvordan man tar hensyn til dette i sosiale sammenhenger.

Det kom tydelig frem at Miller jobber mot et langsiktig mål om at også hans elever skal klare seg godt i samfunnet. I tillegg til å forberede elevene sine på samfunnet var han også opptatt av at kunnskap om autismespekterforstyrrelser må spres til øvrige i samfunnet. Kunnskap om både styrker og utfordringer som følger med diagnosen er grunnleggende for å muliggjøre inkludering.

 90% av undervisningen handler om oppmuntring

Motivasjon for læring og utvikling er ekstra viktig for barn med autismespekterforstyrrelser. Hvis ikke Miller hjelper sine elever med å finne deres indre motivasjon, mister han raskt deres oppmerksomhet. Miller peker på betydningen av at det er viktig å finne hver enkelt elevs interesse. - Er barnet opptatt av Star Trek – bruk det som start på samtalen og bruk Star Trek i undervisningen! . Variasjon i undervisningsmetoder er også viktig for å ikke miste elevenes oppmerksomhet, motivasjon og interesse. Humor og rollespill slåt alltid an, det kan brukes hyppig og i mange sammenhenger. Oppmuntring, oppmuntring og oppmuntring. Da er mesteparten gjort mener Miller.

 Normalitet er et overvurdert begrep

Miller hadde mange tanker om temaet normalitet som blant annet gikk ut på hvor relativt og lite beskrivende normalitetsbegrepet er. Han drøftet hvor ulike normalitetsforestillinger kan være i ulike kulturer. Miller byr på seg selv og forteller om at når kona hans klager på at han viser lite følelser og viser til hans aspergerdiagnose kan han gjerne svare «It’s not just autism, I’m Canadian». En myte som Miller gjerne vil slå hull på er at alle med Asperger kan bli opphengt i en interesse som tar all tid og oppmerksomhet. Fagnerder finnes blant oss alle, med eller uten diagnose, mener Miller og vi må være forsiktige med å trekke konklusjoner. Vi mennesker er forskjellige. Vi er alle unike. Det gjelder også mennesker med autism.

Fullsatt auditorium med engasjert publikum (Foto: Olav Helland / www.spekteret.no, ektern lenke).

Engasjerte tilhørere

Forelesningen åpnet opp for spørsmål mellom hvert tema, inkludering, motivasjon og normalitet. Det var et engasjert publikum som bidro til et vellykket seminar med mye diskusjon. Et spørsmål som ble stilt var hvilke utfordringer Miller selv opplevde som størst med tanke på sin diagnose. Han svar var: - Det å forstå andre mennesker og lese på deres ansiktsuttrykk og kroppsspråk hva de mener. Når han var liten var hans største utfordring og ønske å få venner. Det å uttrykke følelser har han også strevd med.

Andre beundret hans velfungerende væremåte og spurte om hvordan han hadde jobbet med å komme dit han er i dag. Til dette svarte han at han hadde jobbet svært målrettet. Han sa også at han først behersket sosialt småprat når han var 30 år gammel, og at han mestret å holde foredrag først ved 40 års alder. Publikum ga uttrykk for at de var imponert over Millers målrettede og langsiktige arbeid for å mestre sine utfordringer.

Fra venstre: Anders Johan Nordahl-Hansen, Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk UiO, John Miller, forelser og Universitetslektor Maria Valseth, Institutt for spesialpedagogikk UiO (Foto: Olav Helland / www.spekteret.no, ektern lenke).

Mange av oss gikk ut i snøkaoset med håp og fremtidstro på vegne av alle de som strever og føler seg annerledes. Takk John Miller!

 

 

 

Av Maria Valseth, Anders Johan Nordahl-Hansen & Marika Vartun
Publisert 10. nov. 2016 11:14 - Sist endret 19. okt. 2017 12:49