Tangens artikkel i SAGES nye verk om forskningsetikk

Reidun Tangens artikkel som ble publisert i Scandinavian Journal of Educational Research i  2013 er valgt ut til å inngå  tre-bindsverket “Research Ethics in Practice”.

bilde av forskeren

Professor emeritus Reidun Tangen (Foto: UiO)

Artikkelen «Balancing Ethics and Quality in Educational Research – the Ethical Matrix Method» av Reidun Tangen, publisert i Scandinavian Journal of Educational Research i  2013, er valgt ut til å inngå  tre-bindsverket “Research Ethics in Practice” som ble gitt ut på SAGE  i desember 2015. 

Tangens artikkel er trykt i bind I, Power, politics and reflexivity. Verket utgis i serien Fundamentals of Applied Research.

Professoren, som har jobbet med forskningsetiske problemstillinger i store deler av sin forskerkarriere, utformet en ny modell for forskningsetisk refleksjon, med inspirasjon fra blant annet bioetikk. Rammeverket, som er en matrisemodell, ble publisert i Scandinavian Journal of Educational Research i 2013.

Les mer om artikkelen i tidligere omtalt nyhetssak her.

Forlagets omtale av trebindsverket:

This three-volume Major Work explores the subject of ethics as an aspect of research practice.

As many researchers have noted, research design and implementation are two different things; in the ‘field’, ethical issues can change and new issues can emerge.  What are and are not ethical issues, and the contested and evolving nature of ethics, are a couple of key aspects considered in this collection’s collated literature, and particularly in relation to the different ethical strategies utilised by researchers.

The selected papers in this Major Work are contextualised by introductory passages written by the editor, which explore the rationale, key themes and issues.

 

Volume One: Power, politics and reflexivity

Volume Two: Covert Research

Volume Three: Contemporary issues and challenges

 

- Det var hyggelig at artikkelen ble valgt ut til det internasjonale verket, det er et tegn på at den vurderes som nyttig for feltet, sier Tangen.

 

Av Marika Vartun
Publisert 5. feb. 2016 16:11 - Sist endret 8. feb. 2016 09:30