Daglig språkstimulering er viktig for barn med Downs syndrom

Kari-Anne Bottegaard Næss ved Instituttt for spesialpedagogikk, UiO leder verdens største forskningsprosjekt som ser på effekten av tiltak for å bedre språkutvikling hos barn med Downs over tid.

Barn som har et godt språk klarer seg bedre på skolen og har flere venner (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Mange barn med Downs syndrom er språksvake

Førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss leder forskningsprosjektet  "The Down Syndrome LanguagePlus-project"

Ved hjelp av et forskningsutviklet språkstimuleringstiltak er målet med studien er å øke antall ord barna kan samt kvaliteten på ordkunnskapen deres, og oppnå en overføringseffekt til språkferdigheter generelt.

Tiltaket fokuserer på både systematisk trening og naturlig dialog med pedagog, lærer og klassekamerater, og det tar utgangspunkt i digitale bildebøker og tilhørende visuelt materiale som er utviklet spesielt til dette prosjektet. Materialet tilgjengeliggjøres via en app for ipad.

Undervisningsøkt på 30 minutter hver dag har effekt

Bottegaard Næss forteller at det som er unikt med prosjektet er at det her er en spesialpedagog som har ansvaret for den individuelle oppfølgingen av barna med Downs syndrom. Oppgavene er nyttig for alle barn i klassen, siden prosjektet tar utgangspunkt i læreplanen.

Forskning.no skriver om prosjektet

Bottegaard Næss er intervjuet av forskning.no og her kan du lese artikkelen: Barn med Downs syndrom blir ofte undervurdert

Av Marika Vartun
Publisert 25. sep. 2017 15:16 - Sist endret 25. sep. 2017 15:16