Vennskap hos ungdomsskoleelever med utviklingshemming - en utfordring for en inkluderende skole?

Førsteamanuensis Hanne Marie Høybråten Sigstad fra Institutt for spesialpedagogikk holdt innlegg om undomsskoleelevers vennskap på Faglig-pedagogisk dag 1. november 2018.

Vennskapsrelasjoner er viktig for alle, også de med utviklingshemming. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Betydningen av gjensidige vennskapsrelasjoner for elever med utviklingshemming i en inkluderende skole

Sigstad holdt et innlegg om betydningen av gjensidige vennskapsrelasjoner for elever med utviklingshemming i en inkluderende skole.

Sigstads innlegg tok utgangspunkt i hennes gjennomførte forskningsprosjekt basert på kvalitative intervjuer blant ungdomsskoleelever med lett grad av utviklingshemming.

Datagrunnlaget i Sigstads forskning er unikt: det er en kombinasjon av ungdommenes egne beskrivelser av hva som kjennetegner et godt vennskap, og resultater fra intervjuer med deres foreldre og lærere.

I dette innlegget ble vennskap drøftet i særlig relasjon til dagens skolepraksis: 

–  Spørsmålet er i hvilken grad vennskap hos ungdomsskoleelever med utviklingshemming innebærer en inkluderingsutfordring for skolen, sier Sigstad.

Viktige problemstillinger

På Faglig-pedagogisk dag drøftet hun en rekke problemstillinger med bakgrunn i forskningsresultatene:  

  • Er dette med gjensidighet i vennskap et poeng spesielt når det gjelder mennesker med utviklingshemming, eller er det et allment fenomen?
  • Hvordan legger vi til rette for at elever skal gis muligheter til likeverdige relasjoner innenfor en inkluderende sammenheng?
  • Hva betyr behovet for gjensidighet med hensyn til utvikling og læring?
  • Hva betyr behovet for gjensidighet med hensyn til sosial samhandling?
  • På hvilken måte er det mulig å gi rom for gjensidighet innenfor en inkluderende sammenheng?

Her kan du se lysbildene 

Vennskap hos ungdomsskoleelever med utviklingshemming - en utfordring for en inkluderende  skole?

Av Marika Vartun
Publisert 5. nov. 2018 11:00 - Sist endret 5. nov. 2018 11:01