Masterstudent fikk utdanningstipend!

Ida Wigestrand tar mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi ved Institutt for spesialpedagogikk. Hun fikk nylig tildelt et stipend på 20 000 kr fra Egersund og Omegn Zontaklubb. 

Ida Wigestrand vant utdanningsstipend og sier det kommer godt med i masterskrivingen. (Foto: Randi Holmen, Egersund og Omegn Zontaklubb.)

Forsker på språktrening via telemedisin 

Wigestrand skriver masteroppgave om afasirammedes opplevelse av å motta språktrening via telemedisin. Studien er tilknyttet prosjektet “Aphasia telerehabilitation early post stroke” ved Sunnaas sykehus, som ser på effekten av denne type behandling av afasipasienter. 

Hovedveileder for masteroppgaven er Karianne Berg fra Nord Universitet og biveileder er Melanie Kirmess ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 

Wigestrand søkte stipend av organisasjonen Zontaklubb i hjembyen Egersund. De deler årlig ut stipend til unge, kvinnelige studenter som tar høyere utdanning, med et formål om å støtte kvinner fra lokalmiljøet opp og frem.

For Wigestrand er stipendet er et godt bidrag til studiehverdagen. 

Nå  kan jeg bruke mer tid på masteroppgaven og mindre tid på deltidsjobber utenom studiet, og delta på enda flere kurs og konferanser innen logopedifeltet. 

Mange muligheter som logoped

Wigestrand har bakgrunn som grunnskolelærer og når hun er ferdig med masterutdanningen ønsker hun å jobbe som logoped. For de som lurer på om de skal søke seg inn på mastergraden har hun et klart budskap.

Er du motivert, gjør det! En mastergrad ved ISP kan gi deg god faglig fordypning og innsikt. Samtidig har jeg et inntrykk av at det åpner for en rekke gode og varierte arbeidsmuligheter. Selv var jeg på forhånd ikke klar over mangfoldet av de ulike feltene jeg kunne jobbe i som logoped og alle de ulike arbeidsplassene en er kvalifisert for. Det i seg selv er en motivasjonsfaktor for meg. 

 

  

Av Sibel Thorsen
Publisert 22. mars 2019 15:36 - Sist endret 22. mars 2019 15:39