— Jeg kunne ikke vært mer fornøyd!

Professor Jan Grue ved Institutt for spesialpedagogikk er en av tre nordmenn som er nominert til Nordisk råds litteraturpris 2019. 

portrettbilde av forfatteren og forskeren

Boken som har truffet flest lesere

Jan Grue er professor innen kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, og har skrevet både fagbøker og skjønnlitteratur siden 2010.

I fjor kom boken "Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse" og som nå er nominert til årets Nordisk Råds litteraturpris. I denne selvbiografien forteller Grue om livet som familiefar med en yrkeskarriere i kombinasjon med en medfødt muskelsykdom.  

— Dette er en bok som jeg i utgangspunktet tenkte på som det smaleste og særeste jeg hadde skrevet, men ganske raskt etter lansering skjønte jeg at jeg hadde tatt feil – dette er den boken jeg har skrevet som har truffet flest lesere. Så det har vært en ganske fantastisk opplevelse. Og det gir meg fornyet tro på at det er mye viktigere å forfølge grunntanken i et prosjekt helt ut, heller enn å henge seg opp i tilvante ideer om hva som er etablerte sjangermønstre. Dette ble den rare sjangerhybriden jeg ville skrive, som mange lesere (og noen jurymedlemmer) også likte, så jeg kunne ikke vært mer fornøyd. 

Utdrag fra Begrunnelsen

Her er et utdrag fra begrunnelsen av nominasjonen:

"Å tillate seg å være sårbar er også et privilegium som ikke er alle forunt, og et Grue i boken benytter til å tegne et bilde av et helt menneske. Dit kommer han gjennom å bruke et vell av ulike kilder: ikke bare egne erindringer, men også den bunken av dokumenter som opp gjennom årene er produsert om ham av leger, helsevesen og skole.

Grue lar egne erindringer gjennombores av andres stemmer, både medisinens kliniske former, hjelpeapparatets ulne omskrivinger og de vesentlige litterære og filosofiske tekstene som tillater ham å se egne erfaringer i en større politisk og sosial ramme. Slik blir boken en fortelling om hvordan vi som mennesker tar del i strukturer vi både kan skimte, analysere og til dels påvirke, samtidig som en individuell kjerne alltid gjør opprør mot trådene som trekker i oss:  «Jeg tror at verden er uendelig mye sterkere enn meg, og likevel forsøker jeg å tvinge min vilje på den.» "

Gjev pris

Nordisk Råds litteraturpris gis til et skjønnliterært verk som er skrevet på ett av de nordiske språkene med det formål å øke interessen for nabolandendes litteratur og språk. Hvert land får nominere to kandidater.

Sammen med Grue er den andre nominerte poeten Eldrid Lunden med diktsamlingen "Det er berre eit spørsmål om tid". I tillegg har Det samiske språkrådet nominert inn Inga Ravna Eira med diktsamlingen "Ii dát leat dat eana". 

Årets vinner blir presentert 29. oktober som får prisstatuetten «Nordlys» og 350.000 danske kroner.

Av Sibel Thorsen og Marika Vartun
Publisert 25. feb. 2019 16:10 - Sist endret 9. mai 2022 11:24