Ny artikkelsamling om stamming lansert

Alle landets logopeder kan nå glede seg til et nyttig verktøy om kartlegging og oppfølging av personer som stammer.

Bildet kan inneholde: person, hår, hud, frisyre, barn.

Flere av artiklene inneholder konrete eksempler på arbeidsmåter og dialog mellom elev og logoped. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Behov for mer fagstoff om stamming på norsk

I slutten av oktober ble en ny artikkelsamling med fagstoff om stamming  lansert på Statpeds nettside. Artikkelsamlingen er utviklet av medlemmer av Nasjonalt taleflytforum, som består av logopeder i Statped og andre instanser. Logopedene jobber hovedsakelig med taleflytvansker.

Nasjonalt taleflytforum har tidligere jobbet med oversettelser av kartleggingsverktøy og utarbeidelse av informasjonsmateriell. I 2015 kom ideen om å skape en artikkelsamling, som logopeder kan bruke i sin jobbhverdag. 

‒ Det finnes lite fagstoff om stamming på norsk. Ønsket ble derfor raskt å samle tekster som presenterte relevant teori og empiri, men som også behandlet case og som ville oppleves håndfaste med mange eksempler fra en klinisk hverdag, sier doktorgradsstipendiat og logoped Åse Sjøstrand.

Etter å ha sendt ut en epost til logopedlagets medlemmer fikk vi bekreftet at behovet også var tydelig hos logopeder ute i feltet. Mer enn femti forslag til hva en slik artikkelsamling kunne omhandle kom inn, sier Sjøstrand

Et omfattende arbeid over flere år

En redaksjon bestående av Astrid Tine Bjørvik, Karoline Hoff, Alfhild Ingebrigtsen og Sjøstrand har fungert som fagfeller. ‒ Etter at ideen fikk sin virkelige form, så brukte vi flere år på å få samlet artikler og bearbeide dem, forteller Sjøstrand.

‒ Vi har lest alle artikler og kommet med innspill til forfattere. Når vi har skrevet artikler selv har vi gitt innspill til hverandre. Slik har vi også selv opplevd hva som kreves av forfatterne av tålmodighet for å komme frem til et produkt som vi er helt fornøyd med, sier Sjøstrand.  

Alle forfattere, medlemmer eller tidligere medlemmer av Nasjonalt taleflytforum, har funnet tid til skrivearbeidet på toppen av alt annet som kreves i en travel arbeidshverdag. I tillegg til fagfellene har også Stine Brubak, Ane Hestmann Melle, Linn Stokke Guttormsen, Ane Guldberg og Kirsten Howells vært knyttet til redaksjonen i planleggingsfasen.

Vi lærte fort at utviklingen av en artikkelsamling var et tidskrevende arbeid. Med mange ideer og et ønske om å behandle et bredt spekter av tema i artikkelsamlingen endte vi opp med 14  artikler

Dekker manger temaer innen stamming

Samlingen inkluderer artikler om kartlegging av stamming, oppfølging av barnehagebarn, skolebarn og voksne, samt artikler som tar for seg gruppebehandling, skolesamarbeid, oppfølging av flerspråklige elever som stammer, og stamming og komorbide vansker, for å nevne noen.

Etter fire års arbeid har vi fått ferdig en artikkelsamling som er ment å være et arbeidsredskap å slå opp i om man er på farten før en foreldresamtale, eller om man har litt ledig tid til å sette seg inn i et nytt tema. I artiklene besvarer forfatterne relevante spørsmål som kommer opp i et daglig arbeid som logoped for personer som stammer, både ved hjelp av forskning på feltet, men også ved å vise til sin egen erfaring som logopeder.

For oss har det vært viktig å skape faglig oppdaterte, relevante artikler tilpasset norske forhold.

Praktiske eksempler på arbeidsmåter

Flere av artiklene har kasuseksempler, og forfatterne har gjort et poeng av å vise frem dialog mellom logoped og elev flere steder, nettopp fordi det har vært mangel på slike konkrete eksempler på arbeidsmåter i annen litteratur. 

‒ Vi håper at samlingen vil oppleves som nyttig for logopeder som jobber med personer som stammer, om de er privatpraktiserende eller kommunalt ansatt, jobber med barnehagebarn eller voksne. Her finnes artikler med overordnede temaer knyttet til oppfølging, så vel som artikler om spesifikke utfordringer som kan oppstå i den logopediske hverdagen, avslutter Åse Sjøstrand.

Av Kathrine Høegh-Omdal
Publisert 7. nov. 2019 16:36 - Sist endret 9. mai 2022 11:28