— Spesialpedagoger gjør en forskjell for andre

Stipendiat Terje Ulv Throndsen fra Institutt for spesialpedagogikk holdt innlegg om hva en spesialpedagog kan jobbe med på Guttedagen ved pedagogiske fag ved UiO, 7.februar 2019.

Spesialpedagoger kan jobbe med mangt, men alle gjør en forskjell for andre. (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vendepunktet

Throndsen jobber med å utvikle tiltak som hjelper barn med å lese og forstå matte bedre. Han har blant annet vært med på å utvikle av appen «Kaptein Morf», et spill som skal hjelpe barn i småskolen med å lære nye ord.

Men før Throndsen ble spesialpedagog, jobbet han som bartender og i musikkbransjen. En periode jobbet han også på en barnevernsinstitusjon, noe som skulle bli et vendepunkt for ham.

—  På institusjonen jeg jobbet på var det en gutt som var så sint hele tiden. Alt han kunne uttrykke var sinne og for å hjelpe han å roe seg måtte vi holde han fast. En dag jeg satt med han på fanget begynte han å gråte, og litt etter litt begynte han å vise flere følelser. Det var noe som hadde løsnet. Det å få lov til å gjøre en forskjell for noen ble viktig for meg.

Jobber med å tilrettelegge

Spesialpedagoger jobber i mange forskjellige bransjer med å tilrettelegge for mennesker med ulike læringsbehov. Noen kan slite med språk, andre med matte. Noen har atferdsproblemer og trenger hjelp til å håndtere følelser.

At man ikke mestrer noe kan føles vanskelig. Det er fortsatt et stigma rundt det å ha lærevansker og spesialpedagoger spiller her en viktig rolle. 

Throndsen trollbinder publikum. (foto: Colvin / UiO)

— At du har dysleksi eller dyskalkuli handler ikke om at du er dum, man trenger bare litt tilrettelegging, påpeker Throndsen. 

Kaptein Morf og 2.klassingene

Resultatet av forskningsprosjektet med appen «Kaptein Morf» analyseres i disse dager, og Throndsen er spent på å se hvilken effekt spillet har hatt på elevene som var med å teste det ut.

Tidligere forskning har vist at flere faktorer er viktig når barn skal lære nye ord.

— Appen vår bygger på to av disse faktorene, nemlig morfemer og variasjon sier Throndsen og utdyper: 

Morfemer er den minste meningsbærende enheten av et ord, som for eksempel "over" i "overanstrengt". Elevene møter også veldig mange ord med samme orddel. Da blir de oppmerksomme på det som ikke varierer i ordene, avslutter stipendiaten.

Stipendiat Terje Ulv Throndsen forteller om hvorfor han ble spesialpedagog for en fullsatt sal. (Foto: Shane Colvin / UiO) 

 

Av Sibel Thorsen og Marika Vartun
Publisert 8. feb. 2019 13:09 - Sist endret 8. feb. 2019 13:13