Janne von Koss Torkildsen med i nytt konvergensmiljø for livsvitenskapsforskning

Professor fra Institutt for spesialpedagogikk skal bidra med sin kompetanse på barns språkutvikling og læring. Sammen med forskere fra farmasi, psykologi, genetikk og informatikk skal hun forske på konsekvenser for barnet når mor bruker medisiner i svangerskapet.

Portrettfoto av Janne von Koss Torkildsen

Professor Janne von Koss Torkildsen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO (Foto: Shane Colvin / UiO)

100 millioner til seks nye tverrfaglige forskningsgrupper

UiO:Livsvitenskap finansierer seks nye tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse samfunnsutfordringer innen livsvitenskap i perioden 2022-2026. Det er tredje gang det gis finansiering til denne typen konvergensmiljøer. Samlet investering for hele perioden er omtrent 100 millioner kroner.

Janne von Koss Torkildsen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, er partner i ett av de seks nye konvergensmiljøene som nå får finansiering.

Forskningsgruppen Real world – artificial worlds: Improving causal inference in perinatal pharmaco-epidemiology using machine learning approaches on real-world and artificial data – forkortet til UiO:RealArt – skal blant annet bruke maskinlæring på helsedata og simulerte data for å forstå sammenhengen mellom medikamentbruk under svangerskapet og barns utvikling, både deres språkutvikling og læringsevne, og psykiske lidelser hos barn og unge.

Tverrfaglig miljø skal gi ny kunnskap om sikker medikamentbruk i svangerskap

Den tverrfaglige forskningsgruppen ledes av professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt, UiO, som støttes av fem hovedpartnere fra fem andre enheter, inkludert Torkildsen fra Institutt for spesialpedagogikk.

Totalt sett samler konvergensmiljøet flere titalls forskere fra UiO, samt internasjonale partnere, med bakgrunn fra blant annet farmasi, spesialpedagogikk, språkutvikling, genetikk, psykologi, klinisk nevrovitenskap, maskinlæring og bioinformatikk.

Målet er å skaffe ny kunnskap om sikker bruk av medikamenter under svangerskap. Å forske på gravide kvinner er både metodologisk og etisk utfordrende, og det det tar vanligvis svært lang tid før slik forskning kan lede til klare anbefalinger om hvilke legemidler som er trygge.

Konvergensmiljøet vil bruke både data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), nasjonale prøver og helseregisterdata. Med sin tverrfaglige tilnærming vil gruppen flytte forskningsfronten ved å bruke data både fra den virkelige verden, men også simulerte data.

Et av de største fremskrittene på feltet på femti år

Portrettfoto av Ona Bø Wie
Ona Bø Wie, instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Colvin / UiO)

− Vi håper å bidra til et av de største fremskrittene på dette forskningsfeltet siden 1960-tallet. Det er spennende å få være med i et miljø med forskere fra så mange ulike fagfelt, og å ta i bruk nye metoder for å skaffe kunnskap som skal komme hele samfunnet til gode, sier Torkildsen.

Instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, Ona Bø Wie, er stolt over at instituttet er representert i et av de nye konvergensmiljøene:

− Jeg vil gratulere Janne og hele teamet i UiORealArt. De skal både gjøre banebrytende og samfunnsnyttig forskning. Det blir spennende å følge deres arbeid gjennom de neste fire årene.

Les mer

Real world – artificial worlds: Improving causal inference in perinatal pharmaco-epidemiology using machine learning approaches on real-world and artificial data (UIO:RealArt) - UiO:Life Science

Seks nye konvergensmiljøer skal løse samfunnsutfordringer innen livsvitenskap - UiO:Livsvitenskap

Les også

Trening med språk-app gir varige effekter på ordforrådet

Emneord: Livsvitenskap, tverrfaglighet, Språkutvikling, Spesialpedagogikk Av Katja Evjen, Marika Vartun
Publisert 12. nov. 2021 09:14 - Sist endret 12. nov. 2021 11:52