Afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker - Kunnskap og tilrettelegging innenfor voksenopplæring og andre aktuelle undervisningsarenaer

Førsteamanuensis Melanie Kirmess holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag

Førsteamanuensis Melanie Kirmess (foto: Shane Colvin, UiO)

Forelesningen er en del av Faglig-pedagogisk dag ved UiO.

Om forelesningen

Foredraget gir en kort innføring i ulike former for ervervede språk- og kommunikasjonsvansker og hvordan dette kan påvirke hverdagen og undervisning til ungdommer og voksne.

Ungdom og voksne med diagnoser innenfor dette område har krav på logopedisk oppfølging.

Logopedtimene utgjør derimot bare en liten del av en persons sosiale liv og aktiviteter i et samfunn som stiller store krav til språk- og kommunikasjonsferdigheter. For å oppnå god kommunikasjon har alle samtalepartnere et ansvar og foredraget inneholder enkle råd og tiltak som tilrettelegger for bedre kommunikasjon.

Velkommen!

Publisert 2. nov. 2017 12:53 - Sist endret 2. nov. 2017 12:53