Digitale bildebøker og barns språkutvikling

Eksempler fra the Down syndrome LanguagePlus-project

Fra bildeboken Lise er redd for monster illustrert av Beate Erikke Johansen

Program

  • Velkommen
  • DSL+-prosjektet ved Kari-Anne B. Næss
  • Kva kan bildet fortelje? -Bildet si rolle i bildeboka ved Ingrid H. Høibo
  • Digitale bildebøker og interaktive virkemidler ved Silje Hokstad og Kari-Anne B. Næss
  • Utviklingen av logo til et forskningsprosjekt ved Nora Syvertsen
  • Utviklingen av bildemateriale til et forskningsprosjekt, intervju med Marielle Laastad
  • Hvordan opplever lærere å jobbe med bildebøker, video fra DSL+-prosjektet
  • Korleis kan dialogar kring bildebøker styrke språk og tenking hos elevar med Down syndrom? ved Liv Inger Engevik
  • Bildebokdialoger og motivasjon ved Anne Grethe Mjøberg
  • Utviklingen av visuelt materiale til DSL+-prosjektet – et spesialpedagogisk perspektiv ved Silje Hokstad

Utstilling med servering av drikke og fingermat.

Seminaret er gratis, åpent for alle og holdes på norsk.

Påmeldingsfrist: 20.mars 2017

Du melder deg på seminaret via nettskjema.

Arrangør:

The Down syndrome LanguagePlus-project (DSL+)

DSL+ er et tverrfaglig forskningsprosjekt, finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet har som målsetting å øke ordforrådet og kvaliteten på ordforståelsen til barn med Down syndrom, men tiltaket er også forventet å ha effekt for andre elevgrupper som for eksempel barn med språkvansker og tospråklige barn. Selve tiltaket består av nyutviklede digitale bildebøker og systematisk trening som er integrert i en applikasjon for iPad.

Arbeidsgruppen i prosjektet består av forskere fra Institutt for spesialpedagogikk (Universitetet i Oslo), Institutt for estetiske fag (Høgskolen i Sørøst Norge) og Department of Experimental Psychology (University of Bristol). Seminaret arrangørs av Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Publisert 17. feb. 2017 15:26 - Sist endret 1. juli 2022 14:31