Henrik Zachrisson på Forskningsfrokost: Når skapes utenforskap?

Forskningsrådets forskningsfrukost passer for brukere av forskningen, forskere, politikere, departementene, alle som jobber med barn og unge og er interessert i temaet.

portrettfoto av professoren

Henrik Zachrisson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (Foto: Colvin / UiO)

Om arrangementet

Med forskere Simen Markussen (Frischsenteret) og Henrik Daae Zachrisson (Insittutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo).

Målet er at alle i Norge skal ha like muligheter i livet, uansett hvilken bakgrunn de har. Likevel er den sosiale mobiliteten blitt mindre de siste tiårene: Færre av dem som kommer fra hjem med lav inntekt og utdanning ender opp med høyere utdanning og god lønn. Rundt ti prosent av unge mellom 15 og 29 år faller helt utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. Hvordan ble det slik?

Utenforskap og marginalisering reduserer livskvalitet og lykke for dem som rammes. I tillegg er det anslått at dette koster det norske samfunnet 73 milliarder kroner årlig. Det å øke den sosiale mobiliteten og forebygge utenforskap kan derfor gi store gevinster, både menneskelig og økonomisk.

Nye undersøkelser viser at systematiske sosiale forskjeller viser seg allerede i språkutviklingen blant toåringer, og øker gjennom grunnskolen. Spørsmålet om utenforskap handler altså ikke bare om frafall i videregående skole og endrede kompetansekrav i arbeidslivet, men også om kompliserte sammenhenger langt tidligere i livet. Kan et mer helhetlig perspektiv på utdanning og arbeidsliv gi oss en bedre forståelse av sosiale ulikheter og utenforskap – og av hvordan det kan bekjempes?

I denne forskningsfrokosten har vi bedt arbeidslivsforsker Simen Markussen og utdanningsforsker Henrik Zachrisson om å krysse faggrensene og kombinere kunnskapen og perspektivene sine. Målet er å løfte frem nye ideer og politiske muligheter. I tillegg blir det muligheter til å stille spørsmål fra salen.

Påmelding / streaming her: Forskningsfrokost: Når skapes utenforskap? (forskningsradet.no) 

Arrangør

Forskningsrådet
Publisert 10. nov. 2022 14:21 - Sist endret 16. nov. 2022 13:19