Midtveisevaluering Anne-Cathrine Thurmann-Moe

Doktorgradskandidat Anne-Cathrine Thurmann-Moes prosjekt har arbeidstittelen: "The use of articulation cards in students with severe dyslexia: Effects on phonological reading strategies and spelling"

Midtveisevalueringen er en del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

 

Kommentator: Professor Charles Hulme, University of Oxford og professor II, Institutt for spesialpedagogikk.

Hovedveileder: Professor Arne Lervåg (IPED, UiO).

Medveileder: Professor /forskningsleder Monica Melby-Lervåg, (ISP, UiO).

 

Midtveisevalueringen vil foregå på engelsk og er åpen for alle.

 

Vel møtt!

Publisert 9. jan. 2018 15:01 - Sist endret 9. jan. 2018 15:01