Midtveisevaluering Arne Kirkhorn Rødvik

Doktorgradsstipendiat Arne Kirkhorn Rødviks prosjekt har arbeidstittelen:

"Oversikt over språklydforvekslingar for vaksne og born med cochleaimplantat"

Midtveisevalueringen er en del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

 

Kommentator: Professor Bo Engdahl (Nasjonalt folkehelseinstitutt)

Hovedveileder: Overlege, Dr.Med, Docent Juha Tapio Silvola (OUS - Rikshospitalet)

Medveileder: Professor / prodekan for forskning Ona Bø Wie (ISP, UiO)

Medveileder: Førsteamanuensis Janne von Koss Torkildsen (ISP, UiO)

 

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk og er åpen for alle.

 

Vel møtt !

Publisert 20. jan. 2016 15:34 - Sist endret 19. okt. 2017 13:12