Midtveisevaluering Gøril Moljord

Doktorgradsstipendiat Gøril Moljords prosjekt har arbeidstittelen: "Mål med mening-lære for livet? En konseptuell analyse av mål for opplæring for elever med utviklingshemming i lys av forskningsdiskurs, styringsdokumenter og læreres begrunnelser"

Midtveisevalueringen er den del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

 

Kommentator: Professor emeritus Reidun Synnøve Tangen

Veiledere: Førsteamanuensis Kari-Anne Bottegård Næss, professor Sven Nilsen (ISP, UiO) og professor Solveig M. Rendal  (NLA Høgskolen I Bergen)

 

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk og er åpen for alle.

 

Vel møtt!

Publisert 22. mai 2017 10:46 - Sist endret 28. juni 2022 16:13