Midtveisevaluering Hanne Næss Hjetland

Doktorgradsstipendiat Hanne Næss Hjetlands prosjekt har arbeidstittelen "The language foundation of reading comprehension development: A multimethod approach"

Midtveisevalueringen er en del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Professor II Charles Hulme (ISP, UiO)

Hovedveileder: Monica Melby-Lervåg Professor/Prodekan for forskning (ISP, UiO)

 

 

Midtveisevalueringen vil foregå på engelsk og er åpen for alle.

 

Vel møtt!

Publisert 4. sep. 2015 11:13 - Sist endret 19. okt. 2017 13:12