Midtveisevaluering Oleg Zacharov

Doktorgradskandidat Oleg Zacharovs prosjekt har arbeidstittelen: "Investigating executive functioning in preschool children with Autism Spectrum Disorder"

Bilde av Oleg Zacharov

Oleg Zacharov (foto: Shane Colvin / UiO)

Midtveisevalueringen er en obligatorisk del av programmet for kandidatene ved Institutt for

spesialpedagogikk.

 

Kommentator: Professor Athanasios Protopapas, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder: Førsteamanuensis Anett Kaale, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Biveileder: Professor Rene Huster, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

 

Midtveisevalueringen vil foregå på engelsk og er åpen for alle.

 

Velkommen!

Publisert 9. okt. 2019 16:17 - Sist endret 9. okt. 2019 16:17