Midtveisevaluering Tamar Kalandadze

Doktorgradsstipendiat Tamar Kalandadzes prosjekt har arbeidstittelen "Figurative Language Processing in persons with Autism Spectrum Disorder (ASD)"

Midtveisevalueringen er en del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kommentator: Hanne Gram Simonsen Professor (ILN, UiO)

Hovedveileder: Kari-Anne Bottegaard Næss  Førsteamanuensis (ISP, UiO)

Medveileder: Terje Nærland Forsker (OUS)

Medveileder: Mila Vulchanova Professor (NTNU)

 

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk og er åpen for alle.

 

Vel møtt !

Publisert 4. sep. 2015 14:01 - Sist endret 19. okt. 2017 12:55