Trener tospråklighet hjernen eller er det en historie om publiseringsskjevhet?

En gruppe forskere tilknyttet Institutt for spesialpedagogikk UiO og Universitetet i Stavanger tester påstanden om at tospråklighet trener hjernen og gir bedre oppmerksomhet, evne til organisering, planlegging og hukommelse.

Arrangement på Forskningsdagene 2020.

foto av en gutt med briller som leser en bok og det står tospråklig på tavla med tegnede muskler

Forskere tester påstanden om at tospråklighet trener hjernen og gir bedre oppmerksomhet, evne til organisering, planlegging og hukommelse (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om arrangementet

Å gjøre systematiske forskningsoversikter er viktig i forskning av flere grunner. En av grunnene er for å avdekke såkalt publiseringsskjevheter.

I en ny systematisk oversikt tester vi påstanden om at tospråklighet trener hjernen og gir bedre oppmerksomhet, evne til organisering, planlegging og hukommelse. Dette har lenge vært fundamentet for mye forskning på tospråklighet. Et slikt antatt «Bilingual advantage» har fått mye oppmerksomhet i media og undersøkelser om dette har blitt publisert i prestisjetunge tidsskrifter.

I en ny kunnskapsoppsummering stiller foredragsholderne spørsmål om dette funnet om et slikt fortrinn for tospråklige faktisk eksisterer eller om det kan være et resultat av andre forhold som for eksempel publiseringsskjevhet. Forskningen på dette tospråklige fortrinnet sees i sammenheng med andre studier av såkalt "hjernetrening".

Funnene knyttet til dette er gode eksempler på både hvorfor vi trenger systematiske oversikter og også hvordan publiseringsskjevhet kan bidra til å trekke gale konklusjoner.

Program

 

  1. Hva kan systematiske oversikter bidra med i forskning? Jan-Ole Hesselberg, Programsjef stiftelsen Dam, med i teamet bak "Folkeopplysningen" på NRK.
  2. Publiseringsskjevheter i forskning og konsekvenser for kunnskapsbygging. Andrew Oxman, forskningsleder Global helse, Folkehelseinstituttet.
  3. Resultater fra en systematisk oversikt over forskning på et tospråklig fortrinn. Monica Melby-Lervåg er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO og Hilde Lowell Gunnerud er PhD student Universitetet i Stavanger.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

På grunn av koronasituasjonen, og en eventuell smittesporing er påmelding nødvendig. Påmeldingslenke

Arrangementet blir også streamet. Du kan følge arrangementet her, og opptak vil ligge her i ettertid: 

(Videoproduksjon: Mads Metz / Litteraturhuset)

NB. Bruk Firefox eller Chrome som nettleser.

 

Publisert 25. aug. 2020 15:33 - Sist endret 18. sep. 2020 12:38