Zachrisson på webinar om evaluering av implementering av rammeplan i barnehagen

Henrik Daae Zachrisson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, holder innlegg om rammeplanen, hvorfor vi evaluerer og hva det innebærer å evaluere på webinar om evaluering av implementering av rammeplan i barnehagen

Bilde av professor Henrik Zachrisson

Professor Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, UiO. (Foto:  Colvin, UiO)

Om webinaret

Dagens rammeplan kom i 2017, og frem til 2023 pågår det et stort forskningsprosjekt som skal evaluere hvordan den har blitt tatt i brukt i barnehagene. Gjennom spørreundersøkelser, casestudier, intervjuer, og dokumentanalyse skal forskerne fra NORCE se på hvilke endringer som skjer i barnehagen og i hvilken grad disse endringene henger sammen med rammeplanen. Webinaret skal presentere funn fra den første underveisrapporten som kom i februar 2021.

Program

Konferansier: Katarina Flatland

  • Samtale om evalueringen med Henrik Zachrisson, leder av programstyret for evalueringsprogram
  • Presentasjon av hovedfunn fra evalueringen med forskere fra NORCE
  • Diskusjon om hvordan å anvende kunnskap fra funnene med Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet
  • Panelsamtale med ledere i barnehager rundt om i Norge om implementering av den nye rammeplanen.
 
Publisert 28. mai 2021 11:30 - Sist endret 28. juni 2022 16:20