English version of this page

EEG eksperimenter med barn: Utfordringer og tips for eksperiementell design, data-innsamling, og analyse

Oslo SPeLL inviterer deg til vårt andre EEG-seminar.

Barn med EEG hette

Foto Shane Colvin UiO 

Foredragsholderne er to ISP postdoktorer som vil dele deres kunnskap og tips fra tidligere erfaringer med EEG eksperiementer med barn.

Raphaël Fargier har en PhD i kognitive nevrovitenskap, og har interesser innen språk, ord-læring, kognisjon, og livsløpsendringer.

Marjolaine Cohen har en PhD i språk-terapi, og har interesser innen leseferdigheter, lexical access, og dysleksi.

Seminaret blir på engelsk.

Meld deg på med nettskjema her.

Publisert 24. sep. 2021 11:12 - Sist endret 4. juli 2022 13:17