Oslo SPeLL på UiO Research Bazaar 2020.

Oslo SPeLL deltok på UiO Research Bazaar 2020 for å demonstrere automatisk videoanalyse for gjennkjenning av følelsesuttrykk i ansikter.

Bildet kan inneholde: media, vis enhet, pulten, teknologi, elektronisk apparat.

Anders demonstrerer ansiktsuttrykk-analyse. Foto: Oslo SPeLL.

Ved UiO Research Bazaar 2020 stilte Oslo SPeLL opp (https://www.ub.uio.no/english/courses-events/events/all-libraries/2020/research-bazaar-2020.html).

Her demonstrerte ingeniør Anders hvordan automatisk videoanalyse kan gjennkjenne følelser i ansiktsuttrykk (sinne, avsky, frykt, glede, tristhet, overraskelse, nøytral).

Ta kontakt med Oslo SPeLL hvis du ønsker å bruke dette i din forskning!

Demo, der ansiktsuttrykk automatisk styrer musikkvalg (krever lyd):

Publisert 18. feb. 2020 13:06 - Sist endret 8. juli 2021 14:50