Geir Nyborg

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Geir Nyborg
English version of this page
Telefon +47 22859182
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Adferdsrelaterte lærevansker

Spesialundervisning

Tilpasset og inkluderende opplæring

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Undervisning

SPED2010 Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet, del 1

SPED4000 Rådgivning og innovasjon

SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk

SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

SPED4300 Fordypning i psykososiale vansker

 

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk
 • Rådgiver i Statped
 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver
 • Lærer i grunnskolen

Utdanning

 • Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Doktorgrad (Phd) i spesialpedagogikk, UIO
 • Stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Cand paed spec
 • Lærerutdanning

 

 

 

 

 

 

Emneord: rådgivning og innovasjon, tilpasset og inkluderende opplæring, Psykososiale vansker, spesialundervisning, spesialpedagogikk

Publikasjoner

 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Edwards, Anne & Crozier, Ray (2020). Teachers’ strategies for enhancing shy children's engagement in oral activities: necessary, but insufficient?. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116. . doi: 10.1080/13603116.2020.1711538 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solberg, Stine; Edwards, Anne & Nyborg, Geir (2020). Leading for School Inclusion and Prevention? How School Leadership Teams Support Shy Students and Their Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1788156 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Edwards, Anne & Crozier, Ray (2019). Teachers’ Understandings of Shyness: psychosocial differentiation for student inclusion. British Educational Research Journal (BERJ).  ISSN 0141-1926. . doi: 10.1002/berj.3563 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2017). Innagerende atferdsvansker og inkludering, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  8.  s 181 - 195
 • Nyborg, Geir (2014). Spesifikke språkvansker og atferds-, emosjonelle og sosiale vansker : et arbeidsseminar for lærere. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  49(4), s 49- 61
 • Nyborg, Geir (2013). Spesifikke språkvansker og atferd, emosjonelle og sosiale vansker: Et oppfølgingsopplegg for barn og foreldre. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  48(5), s 61- 73
 • Nyborg, Geir (2011). Lærerens bruk av motiverende ytringer i spesialundervisning. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  46(4), s 17- 30
 • Nyborg, Geir (2011). TEACHERS’ USE OF MOTIVATIONAL UTTERANCES IN SPECIAL EDUCATION IN NORWEGIAN COMPULSORY SCHOOLING. A CONTRIBUTION AIMED AT FOSTERING AN INCLUSIVE EDUCATION FOR PUPILS WITH LEARNING DIFFICULTIES?. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  26(3)
 • Nyborg, Geir (2011). The quality of mediational teaching practiced by teachers in special education. An observational study in Norwegian primary schools. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  26(1), s 101- 111
 • Nyborg, Geir (2010). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning organisert som eneundervisning. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (6), s 30- 45

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Anne; Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Crozier, Ray; Bjørnebekk, Gunnar & Coplan, Robert (2020). Student-teacher relationships and (early) adolescents’ school engagement.
 • Arnesen, Anne; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2019). Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen?.
 • Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2019). Barn med stille og innadvendt atferd i skolen - læreres tilnærming.
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi & Arnesen, Anne (2019). Skolens arbeid med den stille, innadvendte elevgruppen.
 • Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2018). Oral activity and anxiety reduction for shy students in elementary school.
 • Smedstad, Tormod; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2018, 15. oktober). Hvordan gi stille og sjenerte barn god læringsstøtte?. [Fagblad].  Skolelederen.
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2016). Innagerende atferdsvansker og utfordringer ved inkludering.
 • Nyborg, Geir (2009). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av medierende undervisning.
 • Nyborg, Geir (2008). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av mediert undervisning.
 • Nyborg, Geir (2002). Gruppekonsultasjon. Vis sammendrag
 • Nyborg, Geir (2002). Gruppekonsultasjon. En arbeidsmåte for økt mestring av undervisningssituasjoner. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (9), s 40- 45
 • Nyborg, Geir (2001). Gruppebasert konsultasjon med lærere. Norsk Skoleblad.  ISSN 0029-2117.  (5), s 26- 28
 • Nyborg, Geir (1999). Veiledning ved hjelp av videoanalyse i skolen. Norsk Skoleblad.  ISSN 0029-2117.  (7), s 26- 28
 • Nyborg, Geir (1997). "Slowlearners" i den palestinske skolen. En intervjuundersøkelse blant lærere på Vestbredden.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2013 00:00 - Sist endret 8. nov. 2016 16:24