Liv Duesund

Bilde av Liv Duesund
English version of this page
Telefon +47-22858072
Mobiltelefon +47-41497909 +1-510-378-8827
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Fagområder

 • Adferdsrelaterte lærevansker
 • Komparative og internasjonale utdanningsstudier
 • Kropp og kunnskap
 • Fenomenologi
 • Spesialpedagogikk

I adferdsrelaterte lærevansker inngår: Kropp og læring, ferdighetskunnskap (fra nybegynner til ekspert), selvoppfatning og Uro i skolen.

Undervisning

Bakgrunn

Utdannelse

 • Doktorgrad i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 1994.
  Avhandling: Kroppen i spesialpedagogikken: En teoretisk og empirisk undersøkelse om fysisk aktitvitet og selvoppfatning.

Arbeid

 • Project Scientist, Department of Sociology, University of California, Berkeley, 2014-.
 • Professor ved Universitetet i Oslo,  høsten 2006 - .
 • Gjesteprofessor ved University of Virginia, USA våren 2006.
 • Leder av studentutveksling mellom Utdanningsvitenskapelig Fakultet Universitetet i Oslo og University of California i Berkeley, USA  2006 - .
 • Ledet arbeidet med etablering av Peder Sather Center, 2006-2012.
 • Leder av fagrådet på det Norske Forskningssenteret i Berkeley, USA 2004 -2012 .
 • Visiting scholar at Department of Philosophy University of California, Berkeley, USA, høsten 2004 og våren 2005.
 • Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap, Norges Idrettshøgskole, 1996 –  høsten 2006.
 • Gjesteprofessor ved Universitetet i Linköping, Sverige, vår 2001.
 • Leder for forskning og utvikling ved Nasjonalt Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri og Institutt for spesialpedagogikk , Universitetet i Oslo  , 1993 – 1996.
 • Stipendiat ved Universitetet i Oslo, 1989 - 1993.

 

Verv

Samarbeid og forskningsprosjekt

Emneord: Uro i Skolen, Adferdsvansker, Spiseforstyrrelser, Selvoppfatning, Mesterlære, Ferdighetskunnskap, Kropp og læring, Fenomenologi, Tipasset fysisk aktivitet.

Publikasjoner

Artikler:

 • Duesund, Liv & Ødegård, Magnar (2018). Students’ Perceived Experience of Disruptive Behavior in Schools. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  38(2), s. 138- 154.

 • Duesund, Liv & Ødegård, Magnar (2018). Students’ perception of reactions towards disruptive behaviour in Norwegian and American schools. Emotional and Behavioural Difficulties.  ISSN 1363-2752. doi: https://doi.org/10.1080/13632752.2018.1469847

 • Duesund, Liv (2017): Fellesskap og uro i skolen, I: Sven Nilsen (red): Inkludering og mangfold. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Duesund, L. (2014): Uro i skolen, I: Stray, Janicke H. & Wittek, Line (red.):Pedagogikk - en grunnbok, Oslo: Cappelen Akademisk, s. 568-584.
 • Duesund, Liv m.fl (2014): Uro i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 3.
 • Skaarderud, Finn & Duesund, Liv (2014) Mentalisering og uro i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 3.
 • Befring, E. & Duesund, L. (2012) Relasjonsvansker. Psykososial problematferd,  I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen. s. 448-470.
 • Duesund, Liv (2010): Kunsten å yte sitt beste, Aftenposten 22.04.2010, Artikkelen kan leses her.
 • Duesund, Liv (2007): Who is Moving My Body When I am Moving? A Phenomenology of Adapted Physical Activity . Journal of the. Brazilian Society of Adapted Motor Activity. Volume 12. Number 1.
 • Duesund, Liv (2007): Tenkere i vår tid: Maurice Merleau-Ponty, Utdanningsforbundet, Bedre Skole nr. 1.
 • Duesund, Liv (editor), 2007: Cognition and Creativity. Workshop on the Skill Model by Stuart E. Dreyfus and Hubert L. Dreyfus. University of California Berkeley.
 • Duesund, Liv (editor), 2007: Modern Education and Philosophical Tradition. University of Oslo,Faculty of Education, Department of Special Needs Education, University of Oslo.
 • Duesund, Liv (editor), 2007: Ethics in Academia and Industry. University of Oslo, Faculty of Education, Department of Special Needs Education.
 • Duesund, L. & Skaarderud, F. (2003): “Use The Body, and forget the body. Treating Anorexia Nervosa with Adapted Physical Activity”. Clinical Child and Psychology and Psychiatry (Sage, London, (8),1.

Bøker:

 • Kroppen i verden (The Body and World). Skapande vetande, Linköping Universitet, Sweden, (2003)..
 • Kropp, kunnskap og selvoppfatning (The Body, Knowledge and Self-Concept), Universitetsforlaget, Oslo, Norway (1995, also published in Sweden in 1996). 2nd edition 1996,3rd. edition 1998, 4th edition in 2001 and 5th edition in 2007..

Antologier:

 • Befring, Edvard & Duesund: Relasjonsvansker. Psykososial problematferd, I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen. s. 448-470. 2012
 • Duesund, Liv, 'Embodied Learning in Movement - A Phenomenological Approach', in Schilhab, T. S. S., Juelskjær, M. and Moser, T., (Ed.): Learning Bodies, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. 2008
 • Kropp og Kunnskap I : I Bevegelse, Moe Fusche, V. & Loland, S. (red) Gyldendal, Oslo. 2003
 • Kroppen må leve med hodet og omvendt (The Body and Competence). In: Signe arbeidet, skål for livet. Steen, T. (red.). Tiden, Oslo, Norway: 84-90 (1999).
 • Den skolerte kroppen (The Scholastic Body), In: Kroppstanker. Skaarderud,F. & Isdahl, P.J. (red.). Universitetsforlaget, Oslo, Norway: 232-247 (1998).
 • Overskridelse i eliteidretten (Surpassing the Sport). In: Toppidrettens Pris, Loland, S. (red.). Universitetsforlaget, Oslo, Norway: 55-70 (1998).
 • Assessing Children’s Self-esteem, 10th International Symposium On Adapted Physical Activity, ISAAC `95, Quality of Life through Adapted Physical Activity and Sport, A Lifespan Concept, Norges Idrettshøgskole og Beitostølen Helsesportsenter, Norway: 211-225 (1995).

Bokanmeldelser:

 • Duesund, L.: Dialog og Danning. En bokomtale i Utdanningsforbundet, Bedre Skole nr. 2/2007.
 • Duesund, L.: Can you run and leave your problems behind? Adapted Physical Activity Quarterly, 207-208. (2001).
 • Duesund, L.: Kroppens filosof (The Philosopher of the Body), Fysioterapeuten 3/1997, Norway, 36-36. (1997).
 • Duesund, L.: Kroppens filosof (The Philosopher of the Body), Spesialpedagogikk 2/1997, Norway, 42-42. (1997)

DVD-programmer:

 • From Novice to Expert by Hubert L. Dreyfus University of California, Berkeley USA. Part I and Part II. (The Norwegian University of Sport 2003).
 • Duesund, Liv & Ødegård, Magnar (2018). Students’ perceived experience of disruptive behavior in schools : a comparative study between schools in the US and Norway. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  38(2), s 138- 154 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-02-04
 • Duesund, Liv & Ødegård, Magnar (2018). Students’ perception of reactions towards disruptive behaviour in Norwegian and American schools. Emotional and Behavioural Difficulties.  ISSN 1363-2752.  23(4), s 410- 423 . doi: 10.1080/13632752.2018.1469847
 • Duesund, Liv (2014). Uro i skolen, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 33.  s 568 - 583
 • Duesund, Liv; Stray, Janicke Heldal & Bjørnestad, Elisabeth (2014). Uro i skolen. Gjesteredaktør. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (3), s 149- 217 . doi: https://www.idunn.no/npt/2014/03/uro_i_skolen
 • Skårderud, Finn & Duesund, Liv (2014). Mentalisering og uro. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (3), s 152- 164
 • Befring, Edvard & Duesund, Liv (2012). Relasjonsvansker. Psykososial problematferd, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 22.
 • Duesund, Liv (2008). Embodied learning in movement, In Theresa S. S. Schilhab; Malou Juelskjær & Thomas Moser (ed.),  Learning Bodies.  Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  ISBN 978-87-7684-217-8.  Chapter 10.  s 233 - 248
 • Duesund, Liv (2007). Tenkere i vår tid: Maurice Merleau-Ponty. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1)
 • Duesund, Liv (2007). Who is Moving My Body When I Am Moving? A Phenomenology of Adapted Physical Activity. Sobama Journal.  ISSN 1413-9006.  12(1), s 80- 87
 • Duesund, Liv (2006). Kropp og rehabilitering, I: Anne-Merete Kissow & Bo Therkildsen (red.),  Kroppen som deltager. Idræt og bevægelse i rehabiliteringen.  Handicapidrættens Videnscenter.  ISBN 978-87-90388-13-3.  3.
 • Duesund, Liv; therkildsen, Bo & kissow, Anne-Merete (2006). Kropp og rehabilitering, I:  Kroppen som deltager : Idræt og bevægelse i rehabiliteringen.  Handicapidrættens Videnscenter.  faglig_bok_forlag.  s 34 - 46
 • Duesund, Liv (2004). Skill Acquisition in Ski Instruction and the Skill Model's Application to Treating Anorexia Nervosa. Bulletin of Science, Technology & Society.  ISSN 0270-4676.  24(3), s 225- 233
 • Duesund, Liv & Jespersen, Ejgil (2004). Skill acquisition in ski instruction and the skill model's application. Bulletin of Science, Technology & Society.  ISSN 0270-4676.  24(3), s 225- 233
 • Duesund, Liv; Moe, Vegard Fusche & Loland, Sigmund (2003). Kropp og kunnskap, I:  I bevegelse : et festskrift til Gunnar Breivik på hans 60-årsdag.  Gyldendal undervisning.  s 51 - 63
 • Duesund, Liv & Skårderud, Finn (2003). Use the body and forget the body : treating anorexia nervosa with adapted physical activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.  8(1), s 53- 72 Vis sammendrag
 • Breivik, Gunnar; Næss, Arne & Duesund, Liv (1999). Landskapet som læremester. En samtale mellom Gunnar Breivik og Arne Næss. Kunnskap om idrett.  ISSN 0809-0890.  3(2), s 15- 24
 • Duesund, Liv & Steen, Thorvald (1999). Kropp og Kompetanse, I:  Signe arbeidet. Skål for livet.  Tiden Norsk Forlag.  s 84
 • Duesund, Liv & Steen, Thorvald (1999). Kroppen må leve med hodet og omvendt, I:  Signe arbeidet. Skål for livet!.  Tiden.  laerebok.  s 84 - 90

Se alle arbeider i Cristin

 • Duesund, Liv (2007). Kropp, kunnskap og selvoppfatning. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-00-22400-6.  168 s.
 • Duesund, Liv (2003). Kroppen i verden. Linköpings universitet : Skapande vetande.  ISBN 9173736171.  78 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Duesund, Liv (2018). A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States: Overview.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. [Internett].  Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. [Internett].  Utdanningsforskning.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet.  Bodøposten.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. [Internett].  NTB.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 12. mai). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. [Internett].  Skolemagasinet.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elevar blir forstyrra av uro i klasserommet. [Internett].  Framtida.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elever forstyrres av uro. [Internett].  Klartale.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. oktober). Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet. [Internett].  TV2 Nyhetene.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet. [Internett].  Avisenagder.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet.  Adressa.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet. [Internett].  Forskning.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet.  Klassekampen.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti forstyrres av uro i klasserommet. [Internett].  P4.no.
 • Duesund, Liv (2017). Fellesskap og klasser med uro, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapittel 7.  s 155 - 181
 • Duesund, Liv; Stray, Janicke Heldal & Bjørnestad, Elisabeth (2014). Uro i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  98(3), s 149- 151
 • Befring, Edvard; Duesund, Liv & Popovici, Stefan (2013). Familier og Barn i Krise. Rapport fra forskningsprosjektet: Økningen i tilmeldte til barnevernet – En analyse av utviklingstrekk.
 • Befring, Edvard; Duesund, Liv & Popovici, Stefan (2013). Familier og barn i krise.
 • Duesund, Liv (2013, 21. juni). - Se barnas vansker. [Internett].  Utdanningsnytt.no.
 • Duesund, Liv (2013, 03. oktober). Knallharde foreldrekrav. [Internett].  Utdanningsnytt.no.
 • Duesund, Liv & Turiel, Elliott (2012). Disruptive Behavior in Schools. A comparative study including schools in Berkeley and Oslo.
 • Duesund, Liv; Skårderud, F.; Dreyfus, Hubert L. & Kelly, Sean D. (2011). All things shining - bokdiskusjon.
 • Duesund, Liv (2010, 22. april). Kunsten å yte sitt beste.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Duesund, Liv & Petersen, Trond UC Berkeley (2008). Keynote: Visions and Horizons for a Norwegian Peder Sather Center at University of California, Berkeley.
 • Duesund, Liv & Petersen, Trond UC Berkeley (2007). "A transatlantic Golden gate for Visiting Scholars and Students".
 • Duesund, Liv (ed.) (2007). Cognition and Creativity. Workshop on the Skill Model by Stuart E. Dreyfus and Hubert L. Dreyfus.
 • Duesund, Liv (2007). Dialog og Danning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2)
 • Duesund, Liv (ed.) (2007). Ethics in Academia and Industry.
 • Duesund, Liv (ed.) (2007). Modern Education and Philosophical Tradition.
 • Duesund, Liv (2004). Erasmus Mundus program in Norway.
 • Duesund, Liv (2004, 17. april). Fra nybegynner til ekspert del 1. [Radio].
 • Duesund, Liv (2004, 24. april). Fra nybegynner til ekspert del 2. [Radio].
 • Duesund, Liv (2004). Kroppens filosofi og selvoppfatning.
 • Duesund, Liv (2004). Skill acquisition in ski instruction.
 • Duesund, Liv (2004). Skill acquisition in skiing.
 • Duesund, Liv (2004). The role of the body in adapted physical activity : treating anorexia nervosa with adapted physical activity.
 • Duesund, Liv (2004). The sociology of the body.
 • Duesund, Liv (2004). Use the body and forget the body.
 • Duesund, Liv (2003). Brug kroppen og glem kroppen.
 • Duesund, Liv (2003). Brug kroppen og glem kroppen.
 • Duesund, Liv (2003). Fra nybegynner til ekspert : en forelesning av H. Dreyfus : del I [DVD] Learning a skill by instruction from novice to expert : part I. Vis sammendrag
 • Duesund, Liv (2003). Fra nybegynner til ekspert : en forelesning av H. Dreyfus : del II [Mester og innovatør] [DVD] Learning a skill by instruction from master to innovator : part II. Vis sammendrag
 • Duesund, Liv (2003). Is it possible to explain the body?.
 • Duesund, Liv (2003). Use the body and forget the body : treating anorexia nervosa with adapted physical activity.
 • Duesund, Liv; Skaarderud, Finn & Stelter, Reinhard (2003). Use the body and forget the body : treating anorexia nervosa with adapted physical activity.
 • Duesund, Liv (2002). A bodyphilosophical investigaiton of Adapted Physical Activity.
 • Duesund, Liv (2002). Artikler til fagseminar hovedfag FAF (Fysisk aktivitet og funksjonshemming, Beitostølen Helsesportsenter.
 • Duesund, Liv (2002). Kropp og selvoppfatning.
 • Duesund, Liv (2002). Kroppen i skolen.
 • Duesund, Liv (2002). Praksisnær forskning på Beitostølen Helsesportsenter.
 • Duesund, Liv (2002). The Absent Body.
 • Duesund, Liv (2002). Use the Body and forget the Body: Treating anorexia nevrosa with adapted physical activity.
 • Duesund, Liv (2002). Use the Body, and Forget the Body: Treating anorexia nevrosa with adapted physical activity.
 • Duesund, Liv & Skårderud, Finn (2002). Bruk kroppen og glem kroppen.
 • Duesund, Liv (2001). Can you run and leave your problems behind?. Adapted Physical Activity Quarterly.  ISSN 0736-5829.  18, s 207- 208
 • Duesund, Liv (2001). Embodied Learning in Sport.
 • Duesund, Liv (2001). Kropp og Kunnskap.
 • Duesund, Liv (2001). Teaching and Learning. ?.  (2)
 • Duesund, Liv (2001). The disabeled body. Vis sammendrag
 • Duesund, Liv & Bredahl, Anne-Mette (2001). The Philosphy of the handicapped body. An epistemological contribution to Adapted Physical Activity?.
 • Duesund, Liv & Kahrs, Nina (2001). Education and Research in Adapted Physical Activity in Norway.
 • Duesund, Liv; Lein, Mette Mari; Morisbak, Inge & Frøystad, Per Magnus (2001). Perspectives on Adapted Physical Activity At Beitostoelen Healthsportcenter in Norway.
 • Duesund, Liv (2000). Adapted Physical Activity; Focus on the potential.
 • Duesund, Liv (2000). Adapted Physical Activity; Philosophy behind Beitostoelen Healthsport Center.
 • Duesund, Liv (2000). Adapted Physical activity; Learning from people with disability.
 • Duesund, Liv (2000). Kropp og Læring.
 • Duesund, Liv (2000). Kropp og læring.
 • Duesund, Liv (2000). Kropp, kunnskap og selvoppfatning.
 • Duesund, Liv (2000). Kroppens fenomenologi.
 • Duesund, Liv (2000). Kunnskap i bevegelse.
 • Duesund, Liv (2000). Kunnskap og kompetanse.
 • Duesund, Liv (2000). Kunnskapsbegrepet i bevegelse.
 • Duesund, Liv (2000). Learning in skiing.
 • Duesund, Liv (2000). Læring i skiinstruksjon.
 • Duesund, Liv (2000). Studier i Berkeley.
 • Kahrs, Nina & Duesund, Liv (2000). Education and Research in Adapted Physical Activity in Norway.
 • Kahrs, Nina & Duesund, Liv (2000). Education and Research in Adapted Physical Activity in Norway.
 • Duesund, Liv (red.) (1999). Kunnskap om idrett.
 • Duesund, Liv & Loland, Sigmund (1999). Kunnskap i bevegelse (engelsk tittel): The Mechanics and Meaning of Alpine Skiing - Epistemological and Methodological Comments on the Study of Sport Technique. Vis sammendrag
 • Loland, Nina Waaler; Duesund, Liv; Loland, Sigmund & Augestad, Trond (1999). Kropp og kjønn. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2010 14:22 - Sist endret 26. aug. 2019 13:05