Liv Duesund

Professor Emeritus
Bilde av Liv  Duesund
English version of this page
Brukernavn
Postadresse liv.duesund@isp.uio.no

Academic interests

 • Behavioral Learning Disorders
 • Comparative and International Studies on Education
 • Special Needs Education
 • Skillful Coping
 • Phenomenology

Behavioral Learning Disorders include: The Body and Learning, Skill Development (from novice to expert), Sociology of Education, Self-concept and Disruptive Behavior in Schools.

Background

Higher education

1994

Dr. Scient. (PhD) in Special Needs Education. Department of Special Needs Education, University of Oslo, Norway. Dissertation: The Body in Special Needs Education. An empirical and theoretical study of adapted physical activity and self-concept for pupils with physical disabilities (Published in Norwegian only).

Employment history

2014-

Project Scientist. Department of Sociology, University of California, Berkeley

2007-2016

Head of master’s program, SPED4300 – Social and Emotional Difficulties

2011-2015

Head of research group “Disruptive Behavior in Schools”, Department of Special Needs Education, University of Oslo, Norway

2013-

Special Advisor at Peder Sather Center, University of California, Berkeley, USA

2006-

Professor, Department of Special Needs Education, University of Oslo, Norway

2006

Guest Professor, University of Virginia, USA

2006-

Leader of the student exchange program between the Faculty of Educational Sciences University of Oslo, Norway and the University of California.

2002-2012

Head of Academic Board. Berkeley Center, USA

2006-2012

Head of the project on the establishment of Peder Sather Center for Advanced Study, University of California, Berkeley.

2004-2005

Visiting Scholar, Department of Philosophy, University of California, Berkeley.

1996-2006

Associate Professor, The Norwegian School of Sport Sciences, Norway

2001

Guest Professor, University of Linköping, Sweden

1993-1996

Head of Research and Development, The National Center for Child and Adolescent Psychiatry / Department of Special Needs Education, UiO

1989-1993

Research Fellow, University of Oslo

Board member

2002-2012

Head of Academic Board, Berkeley Center, USA

2014-2018

Member of Scholarship Committee, Norway-America Association (NORAM)

2004-2006

Head of Erasmus Mundus' Master Program. Norwegian School of Sport Sciences, Norway

2003-2006

Member of Consortium for Erasmus Mundus Program, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium

Emneord: Uro i Skolen, Adferdsvansker, Spiseforstyrrelser, Selvoppfatning, Mesterlære, Ferdighetskunnskap, Kropp og læring, Fenomenologi, Tipasset fysisk aktivitet.

Publikasjoner

Artikler:

 • Duesund, L. & Ødegård, M. (2018). Students’ perceived experience of disruptive behavior in   schools. Nordic Studies in Education, 38(2), 138-154
 • Duesund, L & Ødegård, M. (2018). Students’ perception of reactions towards disruptive behavior in Norwegian and American schools. Emotional and Behavioural Difficulties. doi: 10.1080/13632752.2018.1469847
 • Duesund, L. (2017). Fellesskap og uro i skolen. In S. Nilsen (Ed.), Inkludering og mangfold – sett i et spesialpedagogisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget
 • Duesund, L. (2014). Uro i skolen. In J.H. Stray & L. Wittek (Eds.), Pedagogikk – en grunnbok (pp. 568-584). Oslo: Cappelen Akademisk
 • Skårderud, F. & Duesund, L. (2014). Mentalisering og uro i skolen.  Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 98(3), 152-164.
 • Befring, E. & Duesund, L. (2012). Relasjonsvansker. Psykososial problematferd. In E. Befring & R. Tangen (Eds.), Spesialpedagogikk (pp. 448-470). Oslo: Cappelen
 • Duesund, L. (2008). Embodied learning in movement – a phenomenological approach. In T.S.S Schilhab, M. Juelskjær & T. Moser (Eds.), Learning bodies. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag
 • Duesund, L. (2007). Who is moving my body when I am moving? A phenomenology of adapted physical activity. Journal of the Brazilian Society of Adapted Motor Activity, 12(1). 80-87
 • Duesund, L. & Jespersen, E. (2004). Skill acquisition in ski instruction and the skill model’s application to treating anorexia nervosa. Bulletin of Science, Technology and Society, 24(3), 225-233.
 • Duesund, L. (2003). Kropp og kunnskap. In V. M. Fusche & S. Loland (Eds.), Bevegelse. Oslo: Gyldendal
 • Duesund, L. & Skårderud, F. (2003). Use the body and forget the body. Treating anorexia nervosa with adapted physical activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8(1).

Bøker:

 • Duesund, L. (2003). Kroppen i verden (The body and world). Skapande vetande, Linköping Universitet
 • Duesund, L. (1996) kropp kunskap och självuppfattning. Liber. Gyldendal Akademisk. Stockholm.
 • Duesund, L. (1995). Kropp, kunnskap og selvoppfatning. Oslo: Universitetsforlaget (2nd edition published in 1996, 3rd edition 1998, 4th edition 2001, and 5th edition in 2007).

Antologier:

 • Duesund, L. (1999). Kroppen må leve med hodet og omvendt (The body and competence). In T. Steen (Ed.), Signe arbeidet, skål for livet (pp. 84-90). Oslo: Tiden
 • Duesund, L. (1998). Den skolerte kroppen (The scholastic body). In F. Skårderud & P.J. Isdahl (Eds.). Kroppstanker (pp. 232-247). Oslo: Universitetsforlaget
 • Duesund, L. (1998). Overskridelse i eliteidretten (Surpassing the sport). In S.P. Loland (Ed.). Toppidrettens pris (pp. 55-70). Oslo: Universitetsforlaget

Rapport:

 • Befring, E., Duesund, L., & Popovici, S. (2013). Familier og barn i krise. Rapport fra forskningsprosjektet: Økningen i tilmeldte til barnevernet – En analyse av utviklingstrekk. Oslo: Department of Special Needs Education, University of Oslo

Bokanmeldelser:

 • Duesund, L. (2007). Tenkere i vår tid: Maurice Merleau-Ponty, Utdanningsforbundet, Bedre skole, 1.
 • Duesund, L (2007). Review of the book Dialog og danning. Utdanningsforbundet, Bedre skole, (2).
 • Duesund, L. (2001). Can you run and leave your problems behind? Adapted Physical Activity Quarterly, 207-208.
 • Duesund, L. (1997). Kroppens filosof (The philosopher of the body). Fysioterapeuten, (3), 36.
 • Duesund, L. (1997). Kroppens filosof (The philosopher of the body). Spesialpedagogikk, (2), 42.

DVD-programmer:

 • Duesund, L (2003). From novice to expert by Hubert L. Dreyfus. University of California, Berkeley, USA. Part I and II
 • Duesund, Liv & Ødegård, Magnar (2018). Students’ perceived experience of disruptive behavior in schools : a comparative study between schools in the US and Norway. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  38(2), s 138- 154 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-02-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Duesund, Liv & Ødegård, Magnar (2018). Students’ perception of reactions towards disruptive behaviour in Norwegian and American schools. Emotional and Behavioural Difficulties.  ISSN 1363-2752.  23(4), s 410- 423 . doi: 10.1080/13632752.2018.1469847 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Duesund, Liv (2014). Uro i skolen, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 33.  s 568 - 583
 • Duesund, Liv; Stray, Janicke Heldal & Bjørnestad, Elisabeth (2014). Uro i skolen. Gjesteredaktør. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (3), s 149- 217 . doi: https://www.idunn.no/npt/2014/03/uro_i_skolen
 • Skårderud, Finn & Duesund, Liv (2014). Mentalisering og uro. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (3), s 152- 164
 • Befring, Edvard & Duesund, Liv (2012). Relasjonsvansker. Psykososial problematferd, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 22.
 • Duesund, Liv (2008). Embodied learning in movement, In Theresa S. S. Schilhab; Malou Juelskjær & Thomas Moser (ed.),  Learning Bodies.  Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  ISBN 978-87-7684-217-8.  Chapter 10.  s 233 - 248
 • Duesund, Liv (2007). Tenkere i vår tid: Maurice Merleau-Ponty. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1)
 • Duesund, Liv (2007). Who is Moving My Body When I Am Moving? A Phenomenology of Adapted Physical Activity. Sobama Journal.  ISSN 1413-9006.  12(1), s 80- 87
 • Duesund, Liv (2006). Kropp og rehabilitering, I: Anne-Merete Kissow & Bo Therkildsen (red.),  Kroppen som deltager. Idræt og bevægelse i rehabiliteringen.  Handicapidrættens Videnscenter.  ISBN 978-87-90388-13-3.  3.
 • Duesund, Liv; therkildsen, Bo & kissow, Anne-Merete (2006). Kropp og rehabilitering, I:  Kroppen som deltager : Idræt og bevægelse i rehabiliteringen.  Handicapidrættens Videnscenter.  faglig_bok_forlag.  s 34 - 46
 • Duesund, Liv (2004). Skill Acquisition in Ski Instruction and the Skill Model's Application to Treating Anorexia Nervosa. Bulletin of Science, Technology & Society.  ISSN 0270-4676.  24(3), s 225- 233
 • Duesund, Liv & Jespersen, Ejgil (2004). Skill acquisition in ski instruction and the skill model's application. Bulletin of Science, Technology & Society.  ISSN 0270-4676.  24(3), s 225- 233
 • Duesund, Liv; Moe, Vegard Fusche & Loland, Sigmund (2003). Kropp og kunnskap, I:  I bevegelse : et festskrift til Gunnar Breivik på hans 60-årsdag.  Gyldendal undervisning.  s 51 - 63
 • Duesund, Liv & Skårderud, Finn (2003). Use the body and forget the body : treating anorexia nervosa with adapted physical activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.  8(1), s 53- 72 Vis sammendrag
 • Breivik, Gunnar; Næss, Arne & Duesund, Liv (1999). Landskapet som læremester. En samtale mellom Gunnar Breivik og Arne Næss. Kunnskap om idrett.  ISSN 0809-0890.  3(2), s 15- 24
 • Duesund, Liv & Steen, Thorvald (1999). Kropp og Kompetanse, I:  Signe arbeidet. Skål for livet.  Tiden Norsk Forlag.  s 84
 • Duesund, Liv & Steen, Thorvald (1999). Kroppen må leve med hodet og omvendt, I:  Signe arbeidet. Skål for livet!.  Tiden.  laerebok.  s 84 - 90

Se alle arbeider i Cristin

 • Duesund, Liv (2007). Kropp, kunnskap og selvoppfatning. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-00-22400-6.  168 s.
 • Duesund, Liv (2003). Kroppen i verden. Linköpings universitet : Skapande vetande.  ISBN 9173736171.  78 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Duesund, Liv (2018). A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States: Overview.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. [Internett].  Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. [Internett].  Utdanningsforskning.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet.  Bodøposten.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. [Internett].  NTB.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 12. mai). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. [Internett].  Skolemagasinet.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elevar blir forstyrra av uro i klasserommet. [Internett].  Framtida.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elever forstyrres av uro. [Internett].  Klartale.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. oktober). Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet. [Internett].  TV2 Nyhetene.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet. [Internett].  Avisenagder.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet.  Adressa.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet. [Internett].  Forskning.no.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet.  Klassekampen.
 • Ødegård, Magnar & Duesund, Liv (2018, 08. mai). Seks av ti forstyrres av uro i klasserommet. [Internett].  P4.no.
 • Duesund, Liv (2017). Fellesskap og klasser med uro, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapittel 7.  s 155 - 181
 • Duesund, Liv; Stray, Janicke Heldal & Bjørnestad, Elisabeth (2014). Uro i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  98(3), s 149- 151
 • Befring, Edvard; Duesund, Liv & Popovici, Stefan (2013). Familier og Barn i Krise. Rapport fra forskningsprosjektet: Økningen i tilmeldte til barnevernet – En analyse av utviklingstrekk.
 • Befring, Edvard; Duesund, Liv & Popovici, Stefan (2013). Familier og barn i krise.
 • Duesund, Liv (2013, 21. juni). - Se barnas vansker. [Internett].  Utdanningsnytt.no.
 • Duesund, Liv (2013, 03. oktober). Knallharde foreldrekrav. [Internett].  Utdanningsnytt.no.
 • Duesund, Liv & Turiel, Elliott (2012). Disruptive Behavior in Schools. A comparative study including schools in Berkeley and Oslo.
 • Duesund, Liv; Skårderud, F.; Dreyfus, Hubert L. & Kelly, Sean D. (2011). All things shining - bokdiskusjon.
 • Duesund, Liv (2010, 22. april). Kunsten å yte sitt beste.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Duesund, Liv & Petersen, Trond UC Berkeley (2008). Keynote: Visions and Horizons for a Norwegian Peder Sather Center at University of California, Berkeley.
 • Duesund, Liv & Petersen, Trond UC Berkeley (2007). "A transatlantic Golden gate for Visiting Scholars and Students".
 • Duesund, Liv (ed.) (2007). Cognition and Creativity. Workshop on the Skill Model by Stuart E. Dreyfus and Hubert L. Dreyfus.
 • Duesund, Liv (2007). Dialog og Danning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2)
 • Duesund, Liv (ed.) (2007). Ethics in Academia and Industry.
 • Duesund, Liv (ed.) (2007). Modern Education and Philosophical Tradition.
 • Duesund, Liv (2004). Erasmus Mundus program in Norway.
 • Duesund, Liv (2004, 17. april). Fra nybegynner til ekspert del 1. [Radio].
 • Duesund, Liv (2004, 24. april). Fra nybegynner til ekspert del 2. [Radio].
 • Duesund, Liv (2004). Kroppens filosofi og selvoppfatning.
 • Duesund, Liv (2004). Skill acquisition in ski instruction.
 • Duesund, Liv (2004). Skill acquisition in skiing.
 • Duesund, Liv (2004). The role of the body in adapted physical activity : treating anorexia nervosa with adapted physical activity.
 • Duesund, Liv (2004). The sociology of the body.
 • Duesund, Liv (2004). Use the body and forget the body.
 • Duesund, Liv (2003). Brug kroppen og glem kroppen.
 • Duesund, Liv (2003). Brug kroppen og glem kroppen.
 • Duesund, Liv (2003). Fra nybegynner til ekspert : en forelesning av H. Dreyfus : del I [DVD] Learning a skill by instruction from novice to expert : part I. Vis sammendrag
 • Duesund, Liv (2003). Fra nybegynner til ekspert : en forelesning av H. Dreyfus : del II [Mester og innovatør] [DVD] Learning a skill by instruction from master to innovator : part II. Vis sammendrag
 • Duesund, Liv (2003). Is it possible to explain the body?.
 • Duesund, Liv (2003). Use the body and forget the body : treating anorexia nervosa with adapted physical activity.
 • Duesund, Liv; Skaarderud, Finn & Stelter, Reinhard (2003). Use the body and forget the body : treating anorexia nervosa with adapted physical activity.
 • Duesund, Liv (2002). A bodyphilosophical investigaiton of Adapted Physical Activity.
 • Duesund, Liv (2002). Artikler til fagseminar hovedfag FAF (Fysisk aktivitet og funksjonshemming, Beitostølen Helsesportsenter.
 • Duesund, Liv (2002). Kropp og selvoppfatning.
 • Duesund, Liv (2002). Kroppen i skolen.
 • Duesund, Liv (2002). Praksisnær forskning på Beitostølen Helsesportsenter.
 • Duesund, Liv (2002). The Absent Body.
 • Duesund, Liv (2002). Use the Body and forget the Body: Treating anorexia nevrosa with adapted physical activity.
 • Duesund, Liv (2002). Use the Body, and Forget the Body: Treating anorexia nevrosa with adapted physical activity.
 • Duesund, Liv & Skårderud, Finn (2002). Bruk kroppen og glem kroppen.
 • Duesund, Liv (2001). Can you run and leave your problems behind?. Adapted Physical Activity Quarterly.  ISSN 0736-5829.  18, s 207- 208
 • Duesund, Liv (2001). Embodied Learning in Sport.
 • Duesund, Liv (2001). Kropp og Kunnskap.
 • Duesund, Liv (2001). Teaching and Learning. ?.  (2)
 • Duesund, Liv (2001). The disabeled body. Vis sammendrag
 • Duesund, Liv & Bredahl, Anne-Mette (2001). The Philosphy of the handicapped body. An epistemological contribution to Adapted Physical Activity?.
 • Duesund, Liv & Kahrs, Nina (2001). Education and Research in Adapted Physical Activity in Norway.
 • Duesund, Liv; Lein, Mette Mari; Morisbak, Inge & Frøystad, Per Magnus (2001). Perspectives on Adapted Physical Activity At Beitostoelen Healthsportcenter in Norway.
 • Duesund, Liv (2000). Adapted Physical Activity; Focus on the potential.
 • Duesund, Liv (2000). Adapted Physical Activity; Philosophy behind Beitostoelen Healthsport Center.
 • Duesund, Liv (2000). Adapted Physical activity; Learning from people with disability.
 • Duesund, Liv (2000). Kropp og Læring.
 • Duesund, Liv (2000). Kropp og læring.
 • Duesund, Liv (2000). Kropp, kunnskap og selvoppfatning.
 • Duesund, Liv (2000). Kroppens fenomenologi.
 • Duesund, Liv (2000). Kunnskap i bevegelse.
 • Duesund, Liv (2000). Kunnskap og kompetanse.
 • Duesund, Liv (2000). Kunnskapsbegrepet i bevegelse.
 • Duesund, Liv (2000). Learning in skiing.
 • Duesund, Liv (2000). Læring i skiinstruksjon.
 • Duesund, Liv (2000). Studier i Berkeley.
 • Kahrs, Nina & Duesund, Liv (2000). Education and Research in Adapted Physical Activity in Norway.
 • Kahrs, Nina & Duesund, Liv (2000). Education and Research in Adapted Physical Activity in Norway.
 • Duesund, Liv (red.) (1999). Kunnskap om idrett.
 • Duesund, Liv & Loland, Sigmund (1999). Kunnskap i bevegelse (engelsk tittel): The Mechanics and Meaning of Alpine Skiing - Epistemological and Methodological Comments on the Study of Sport Technique. Vis sammendrag
 • Loland, Nina Waaler; Duesund, Liv; Loland, Sigmund & Augestad, Trond (1999). Kropp og kjønn. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2010 14:22 - Sist endret 19. mars 2021 09:23