Verneombud

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljø, og se til at arbeidsmiljøloven følges.

HMS-ansvaret ligger imidlertid hos leder.

Oversikt over verneombud ved UV fra 01.01.2021 - 31.12.2022

Lokalt verneområde verneombud varaverneombud
Lokalt hovedverneombud Joachim Pacheco-Lie  
Fakultetets sekretariat i Helga Engs hus Trine Smestad Joachim Pacheco-Lie
IPED i  Helga Engs hus

Anette Hjelmevold

Kamil Øzerk
ISP

Kathrine Høegh-Omdal

Trude Schmidt Øvregard
ILS

Kirsti Hyldmo

Kristin Flood Strøm

CEMO Gunnhild Nedberg Grønli Chia-Wen Chen
LINK Tore Bredeli Jørgensen Siri Jønnum
Studentrepresentant    

Les mer

Vernerollen ved enhetene

Publisert 22. sep. 2010 14:51 - Sist endra 21. juni 2021 09:54