Verneombud

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljø, og se til at arbeidsmiljøloven følges.

HMS-ansvaret ligger imidlertid hos leder.

Oversikt over verneombud ved UV fra 01.01.2021 - 31.12.2022

Lokalt verneområde verneombud varaverneombud
Lokalt hovedverneombud Kristin Flood Strøm Joachim Pacheco-Lie
Fakultetets sekretariat i Helga Engs hus Trine Smestad  
IPED i  Helga Engs hus

Annette Hjelmevold

Kamil Øzerk
ISP

Joachim Pacheco-Lie

Sigurd Hasle
ILS

Kirsti Hyldmo

Kristin Flood Strøm

CEMO Gunnhild Nedberg Grønli Chia-Wen Chen
LINK Tore Bredeli Jørgensen Siri Jønnum
Studentrepresentant    

Les mer

Vernerollen ved enhetene

Publisert 22. sep. 2010 14:51 - Sist endra 2. nov. 2022 11:04