Verneombud

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljø, og se til at arbeidsmiljøloven følges.

HMS-ansvaret ligger imidlertid hos leder.

Oversikt over verneombud ved UV fra 01.01.2017 - 31.12.2018

Lokalt verneområde verneombud varaverneombud
Lokalt hovedverneombud Kristin Flood Strøm Lee Ae Ran Aamodt
Fakultetets sekretariat i Helga Engs hus Terje Gulseth Ariel Sevendal
IPED i  Helga Engs hus Ulf Grefsgård

Olga Mukhina

ISP

Kathrine Høegh-Omdal

 
ILS

Sjur Hesthammer (permisjon)


Kristin Flood Strøm (fungerende)

Lee Ae Ran Aamodt

IPED, Fakultetets sekretariat i Forskningsparken Rosa Valseth Jan Dolonen
Studentrepresentant Ivar Bjorland Cecilia Vu

Mer informasjon om verneombud og vernerunde ved ISP

Mer informasjon om verneombud og vernerunde ved IPED

Les mer om verneombud på UiOs nettsider.

Publisert 22. sep. 2010 14:51 - Sist endret 2. nov. 2017 15:33